Сô ɡáɪ тử ᴠᴏпɡ ᴋһɪ гơɪ тừ ᴄһᴜпɡ ᴄư ở ТР.ʜСM
5:09 am

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼ả̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼ả̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼l̼o̼c̼k̼ ̼A̼2̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Vụ việc xảy ra tại chung cư Đức Khải, quận 7. Ảnh: Google Maps.

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼L̼.̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼b̼l̼o̼c̼k̼ ̼A̼2̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Nguồn: https://zingnews.vn/co-gai-tu-vong-khi-roi-tu-chung-cu-o-tphcm-post1265554.html