ᴅαɴʜ ᴛíɴʜ ɴɢười Đàɴ Ôɴɢ ᴄʜi 𝟺𝟶𝟶 ᴛʀiệᴜ Вασ ᴛʀọɴ 𝟸 ᴍáч Вαч Đưα 𝟹𝟽𝟸 ɴɢười Ǫᴜảɴɢ ɴαᴍ Ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠề Ǫᴜê ᴛʀáɴʜ ᴅịᴄʜ ʟà Αi?
6:56 am

Ôɴɢ ᴄảɴʜ ᴛʜổ ʟộ, ᴠớɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍìɴʜ, ướᴄ ɴɢᴜʏệɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ʟà ᴄʜăᴍ ʟᴏ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜó ᴋʜăɴ. Ôɴɢ đã ʟàᴍ ᴍấʏ ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ɴᴀʏ ʀồɪ ᴠà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ᴛớɪ ᴋʜɪ “ôᴍ ɴảɪ ᴄʜᴜốɪ” ᴍớɪ ᴛʜôɪ.

ᴍớɪ đâʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ, ɴɢàʏ 𝟹𝟷/𝟽, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ đưᴀ đưᴀ 𝟹𝟽𝟸 ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴄủᴀ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠề ǫᴜê ᴛʀáɴʜ ᴅịᴄʜ ᴍɪễɴ ᴘʜí ʙằɴɢ ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴛừ ɴɢᴜồɴ xã ʜộɪ ʜóᴀ.

ɴɢườɪ đã ʙỏ ʀᴀ số ᴛɪềɴ 𝟺𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ʙᴀᴏ ᴛʀọɴ 𝟸 ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ᴛʀêɴ để ɢɪúᴘ đỡ ʙà ᴄᴏɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠề ǫᴜê ʟà ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴄôɴɢ ᴄảɴʜ (𝟽𝟼 ᴛᴜổɪ).

ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʟêɴ ᴍáʏ ʙᴀʏ, ʙà ᴄᴏɴ đã đượᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠà ᴄó ɢɪấʏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟺𝟾 ɢɪờ. ᴋʜɪ đếɴ sâɴ ʙᴀʏ Đà ɴẵɴɢ, ʜọ đượᴄ xᴇ ᴄủᴀ sở ɢᴛᴠᴛ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ đưᴀ ᴠề ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄủᴀ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ɴɢườɪ ᴅâɴ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ, ᴛấᴛ ᴄả đềᴜ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả âᴍ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ.

Ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴄôɴɢ ᴄảɴʜ ᴠốɴ ʟà ᴍộᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ. ᴛừ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ ɴʜà ɴướᴄ, ɴʜà ɢɪáᴏ ᴛʀầɴ ᴄôɴɢ ᴄảɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ ǫᴜᴀ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʟàᴍ ăɴ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴛư ɴʜâɴ ᴠớɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɴʜư: ᴍở ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴠàɴɢ ʙạᴄ đá ǫᴜý, ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴄôɴɢ ᴛʏ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʜᴜ ʙồɴ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ ᴛâɴ ᴍɪɴʜ (ʙìɴʜ ʟᴏɴɢ – ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ) ᴠà ʟàᴍ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀạɪ ɴɢʜĩᴀ ᴘʜúᴄ (ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ)…

ʜɪệɴ, ôɴɢ ʟà ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ʜươɴɢ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ – Đà ɴẵɴɢ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ ᴠà ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʜộɪ đồɴɢ ʜươɴɢ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ – Đà ɴẵɴɢ ở ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ.

ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟹, ôɴɢ ᴄảɴʜ ᴠà ᴠợ ʟà ʙà ᴛʀầɴ ᴛʜị ʟᴀɴ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜộɪ đồɴɢ ʜươɴɢ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ – Đà ɴẵɴɢ ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ. ᴛạɪ đâʏ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ đã ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ “ʙỏ ᴘʜố ʟêɴ ʀừɴɢ” ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜáɴ ᴘʜụᴄ.

ᴛừ ʙỏ ɴɢʜề ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴠàɴɢ đᴀɴɢ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ăɴ ɴêɴ ʟàᴍ ʀᴀ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴɢã ᴛư ʙảʏ ʜɪềɴ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ, ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ ᴄᴜốɪ ᴄủᴀ ᴛʜậᴘ ɴɪêɴ 𝟷𝟿𝟾𝟶, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ʜưởɴɢ ứɴɢ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ “ᴛʀảɪ ᴄʜɪếᴜ ʜᴏᴀ ᴍờɪ ɢọɪ đầᴜ ᴛư” ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ sôɴɢ ʙé (ɴᴀʏ ʟà ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠà ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ) ᴛʜờɪ đó, để “ᴠượᴛ ɴúɪ ʙăɴɢ ʀừɴɢ” ᴠề ᴠớɪ xứ “ᴋʜỉ ʜᴏ ᴄò ɢáʏ” ᴛʜᴜộᴄ xã ᴍɪɴʜ Đứᴄ, ʜᴜʏệɴ ʜớɴ ǫᴜảɴ để ʟậᴘ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀạɪ.

ᴄʜíɴʜ ᴛừ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴍà ᴛʜᴇᴏ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴóɪ “ᴋʜôɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ” ᴠà ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ᴛʜăɴɢ ᴛʀầᴍ, ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴄôɴɢ ᴄảɴʜ đã ᴛạᴏ ᴅựɴɢ ᴄơ ɴɢơɪ đáɴɢ ᴍơ ướᴄ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ.

ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ ᴄôɴɢ ᴄảɴʜ ᴠà ᴛʀầɴ ᴛʜị ʟᴀɴ.

ʟà ᴍộᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴛʜàɴʜ đạᴛ đã ɴɢʜỉ ʜưᴜ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʀảɴʜ, ôɴɢ ᴄảɴʜ ᴄʜú ᴛâᴍ ᴠàᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ. Đượᴄ ʙɪếᴛ, đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴠị ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ɴàʏ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ɴóɪ ʀɪêɴɢ ᴠà ᴄả ɴướᴄ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.
ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ đầᴜ ᴛɪêɴ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴋʜɪ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ – Đà ɴẵɴɢ ʟà ᴛâᴍ ᴅịᴄʜ, ôɴɢ ᴄảɴʜ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ʜộɪ đồɴɢ ʜươɴɢ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ở ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ủɴɢ ʜộ 𝟻𝟺𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

ᴛʜáɴɢ 𝟽/𝟸𝟶𝟸𝟶, ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ – Đà ɴẵɴɢ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄủᴀ đợᴛ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟầɴ ᴛʜứ 𝟸 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ᴄảɴʜ đã ủɴɢ ʜộ số ᴛɪềɴ 𝟺𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠề ʜỗ ᴛʀợ ǫᴜê ɴʜà ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴍưᴀ ʟũ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶, ôɴɢ ᴄảɴʜ ᴠà ʜộɪ đồɴɢ ʜươɴɢ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ở ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ủɴɢ ʜộ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ 𝟻𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠà 𝟻 ᴛấɴ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ.

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴋʜɪ đạɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ở ɴướᴄ ᴛᴀ ᴠàᴏ đầᴜ ɴăᴍ ɴᴀʏ, ɴɢᴏàɪ ᴠɪệᴄ đôɴ đốᴄ ᴄáᴄ ᴄʜɪ ʜộɪ ᴄấᴘ ᴅướɪ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ʙà ᴄᴏɴ, đíᴄʜ ᴛʜâɴ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ʙỏ ᴄả ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴍᴜᴀ ɢạᴏ, ᴄáᴄ ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪềɴ ᴍặᴛ đếɴ ᴛʀᴀᴏ ᴛậɴ ᴛᴀʏ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ʙà ᴄᴏɴ ở ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʜớɴ ǫᴜảɴ, ᴄʜơɴ ᴛʜàɴʜ, ʟộᴄ ɴɪɴʜ…

“ʙâʏ ɢɪờ ᴛôɪ đᴀɴɢ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ʜộɪ đồɴɢ ʜươɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ đồɴɢ ʜươɴɢ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ở ʟạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠà ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴋʜáᴄ. ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴍấᴛ ᴠɪệᴄ 𝟸 ᴛʜáɴɢ ɴᴀʏ ʀồɪ. ᴛʜɪếᴜ ᴛʜốɴ đủ ᴛʜứ, ᴛɪềɴ ɴʜà ᴛʀọ, ᴛʜɪếᴜ ᴛɪềɴ ăɴ, ᴛộɪ ʟắᴍ, ʙâʏ ɢɪờ ᴘʜảɪ ʟᴏ ᴄáɪ đó” – ôɴɢ ᴄảɴʜ ʙàʏ ᴛỏ.

Ôɴɢ ᴄảɴʜ ᴛʜổ ʟộ, ᴠớɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍìɴʜ, ướᴄ ɴɢᴜʏệɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ʟà ᴄʜăᴍ ʟᴏ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜó ᴋʜăɴ. Ôɴɢ đã ʟàᴍ ᴍấʏ ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ɴᴀʏ ʀồɪ ᴠà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ᴛớɪ ᴋʜɪ “ôᴍ ɴảɪ ᴄʜᴜốɪ” ᴍớɪ ᴛʜôɪ.

Ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴄôɴɢ ᴄảɴʜ (ᴛʜứ 𝟺 ᴛừ ᴛʀáɪ ǫᴜᴀ) ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ đᴏàɴ ʜộɪ đồɴɢ ʜươɴɢ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ – Đà ɴẵɴɢ ᴋᴠ ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ᴛʀᴀᴏ số ᴛɪềɴ 𝟻𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠà 𝟻 ᴛấɴ ʜàɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả sᴀᴜ ᴄơɴ ʙãᴏ số 𝟿.

Đếɴ ɴᴀʏ, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ đóɴ ʜơɴ 𝟸.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ xᴀ ǫᴜê ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠề ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ.

Nguồn: https://soha.vn/nguoi-dan-ong-chi-400-trieu-bao-tron-2-may-bay-dua-372-nguoi-quang-nam-o-tphcm-ve-que-tranh-dich-la-ai-20210802173529789.htm