‘ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛɪɴ ɴổɪ’ ᴠớɪ ᴛầᴍ ɴʜìɴ ᴄủᴀ ᴛỷ ᴘʜú ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ᴠượɴɢ ᴠề ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛừ 𝟻 ɴăᴍ ᴛʀướᴄ: ǫᴜá ᴄʜíɴʜ xáᴄ!
3:52 am

ᴄʜɪᴀ sẻ ѵề ᴛầᴍ ɴʜìɴ ѵề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ở ᴜᴋʀᴀɪɴᴀ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ѵượɴɢ ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟼 ʙấᴛ ɴɢờ ɴʜậɴ đượᴄ sự ᴄʜú ý ᴛʀở ʟạɪ ᴄủᴀ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ.

ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ѵừᴀ ǫᴜᴀ, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄʜɪếɴ sự ᴛạɪ ɴɢᴀ ѵà ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ʟà ᴛâᴍ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴛoàɴ ᴛʜế ɢɪớɪ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛừ ʟà ᴋʜɪ ѵào ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟸, ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴɢᴀ ѵʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ đã ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴍở ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ǫᴜâɴ sự đặᴄ ʙɪệᴛ ở ᴅoɴʙᴀss, ᴘʜíᴀ đôɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ѵà ᴋêᴜ ɢọɪ ǫᴜâɴ độɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛʀoɴɢ ᴋʜᴜ ѵựᴄ ʜạ ѵũ ᴋʜí ʟạɪ ᴄàɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄʜo ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ʟᴇo ᴛʜᴀɴɢ ᴛạɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ᴛạɪ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ, ɴʜữɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄʜɪếɴ sự ᴛạɪ đấᴛ ɴướᴄ Đôɴɢ Âᴜ ɴàʏ ᴄũɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʀấᴛ ʟớɴ ᴛừ ᴅư ʟᴜậɴ.

ᴍớɪ đâʏ ɴʜấᴛ, ᴛêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛɪᴋᴛoᴋ ʙấᴛ ɴɢờ ᴄʜɪᴀ sẻ ʟạɪ đoạɴ ᴄʟɪᴘ ᴛỷ ᴘʜú ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ѵượɴɢ ᴛʀoɴɢ ʙᴜổɪ ᴛọᴀ đàᴍ ѵớɪ ᴛậᴘ đoàɴ ѵɪễɴ ᴛʜôɴɢ ѵɪᴇᴛᴛᴇʟ đã đưᴀ ʀᴀ ᴛɪêɴ đoáɴ ᴛʀướᴄ ѵề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴜᴋʀᴀɪɴᴀ ᴄó ᴛʜể đốɪ ᴍặᴛ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ.

ᴄụ ᴛʜể, ᴋʜɪ đượᴄ ʟãɴʜ đạo ᴄủᴀ ᴛậᴘ đoàɴ ѵɪᴇᴛᴛᴇʟ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ ѵɪᴇᴛᴛᴇʟ ᴄó ɴêɴ đầᴜ ᴛư ѵào ᴜᴋʀᴀɪɴᴀ ᴛʀoɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sắᴘ ᴛớɪ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ? ᴛỷ ᴘʜú ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ѵượɴɢ ᴛừ ɴʜữɴɢ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜựᴄ ᴛế, ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ɴʜữɴɢ ʙɪếɴ độɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ᴋʜᴜ ѵựᴄ ѵà ᴛʜế ɢɪớɪ ᴄùɴɢ ᴛầᴍ ɴʜìɴ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ đã đưᴀ ʀᴀ ʟờɪ ᴋʜᴜʏêɴ: ѵɪᴇᴛᴛᴇʟ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ đầᴜ ᴛư ѵào ᴜᴋʀᴀɪɴᴀ.

ɴɢᴜʏêɴ ѵăɴ ʟờɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ᴛỷ ᴘʜú ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ѵượɴɢ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ѵớɪ ᴄáɴ ʙộ ǫᴜảɴ ʟý ѵɪᴇᴛᴛᴇʟ ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟶𝟽/𝟸𝟶𝟷𝟼 ở ʜà ɴộɪ ѵề ѵấɴ đề ᴄó ɴêɴ đầᴜ ᴛư ở ᴜᴋᴀʀᴀɪɴᴀ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ:

“ɴếᴜ ᴍà để ɴóɪ ᴛʜựᴄ ʟòɴɢ ᴛʜì ᴛôɪ ɴɢʜĩ ʟà ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ đầᴜ ᴛư ѵào ᴜᴋʀᴀɪɴᴀ ʙởɪ ѵì ᴍấʏ đɪểᴍ:

– ᴛʜứ ɴʜấᴛ ʟà, ʜọ đᴀɴɢ ᴅâʏ ѵào ᴍộᴛ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴍà ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʙᴀo ɢɪờ ᴍớɪ ʀúᴛ ʀᴀ đượᴄ, ᴛʀừ ᴋʜɪ ʟà ʙâʏ ɢɪờ ʜọ ɴɢả ᴛʜᴇo ɴɢᴀ ᴄʜứ ᴍà ɴếᴜ ᴄứ ɴɢả ᴛʜᴇo ᴇᴜ ᴛʜì ɴɢᴀ sẽ ᴋʜôɴɢ ʙᴀo ɢɪờ để ᴄʜo ʜọ ʏêɴ. ɴʜưɴɢ ɴếᴜ ɴʜư ᴍà ɴɢả ʜẳɴ sᴀɴɢ ɴɢᴀ ᴛʜì ʟạɪ ᴘʜảɪ đợɪ đếɴ đờɪ ᴋʜáᴄ.ᴛóᴍ ʟạɪ ʟàᴍ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ʙâʏ ɢɪờ ʟà ʀấᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ

– ᴛʜứ ʜᴀɪ ɴữᴀ ʟà ʙởɪ ѵì ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ɢầɴ ɴɢᴀ ᴍà ɴóɪ ᴛɪếɴɢ ɴɢᴀ, đâᴍ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴅoᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ɴó sẽ ᴄó ʟợɪ ᴛʜế ʜơɴ so ѵớɪ ᴍìɴʜ, ᴛʜì ᴍìɴʜ đáɴʜ ɴʜᴀᴜ ѵớɪ ɴó ʟà ᴍệᴛ ᴍà ᴍìɴʜ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ ʀõ ᴛʜᴜɴɢ ᴛʜổ, ᴄủᴀ ᴄáɪ địᴀ ʙàɴ đấʏ ʙằɴɢ ɴɢᴀ ᴛʜì ᴍìɴʜ đốɪ đầᴜ ѵớɪ ʙọɴ đấʏ ʟà ᴍìɴʜ ʙấᴛ ʟợɪ.”

ᴍặᴄ ᴅù đoạɴ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴄủᴀ ᴛỷ ᴘʜú ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ѵượɴɢ đã ᴅɪễɴ ʀᴀ đượᴄ ʜơɴ 𝟻 ɴăᴍ, ᴛʜế ɴʜưɴɢ ᴛoàɴ ʙộ ý ᴋɪếɴ, ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ôɴɢ ѵẫɴ ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʟớɴ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ. ʙởɪ ᴄʜo ᴛớɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙâʏ ɢɪờ, ɴʜữɴɢ ɴʜìɴ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ôɴɢ đềᴜ đã xảʏ ʀᴀ, đúɴɢ ѵớɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛạɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴀ ʜɪệɴ ɴᴀʏ. ᴄʟɪᴘ ᴄắᴛ ʟờɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛậᴘ đoàɴ ѵɪɴɢʀoᴜᴘ đã ᴛʜᴜ ѵề ɢầɴ 𝟹𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟượᴛ ᴛʜả ᴛɪᴍ, ʜầᴜ ʜếᴛ ᴄáᴄ ý ᴋɪếɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ đềᴜ ʙàʏ ᴛỏ ʟòɴɢ ɴɢưỡɴɢ ᴍộ ѵà ᴛʜáɴ ᴘʜụᴄ ᴛʀướᴄ ᴛầᴍ ɴʜìɴ xᴀ ѵà ʀộɴɢ ᴄủᴀ ѵị ᴛỷ ᴘʜú:


– Đúɴɢ ʟà ᴛầᴍ ɴʜìɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ôɴɢ ʟớɴ

– ʟờɪ ᴋʜᴜʏêɴ ᴛỷ đô ᴄủᴀ ᴄʜú ѵượɴɢ.. đầᴜ ᴛư ѵào ᴍấᴛ ᴛʀắɴɢ

– ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴛỷ ᴘʜú đô ʟᴀ đứɴɢ ᴛốᴘ đầᴜ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴛʜì đâᴜ ᴘʜảɪ đơɴ ɢɪảɴ

– ʙáᴄ ѵượɴɢ ᴄũɴɢ ᴛừɴɢ ở ᴜᴋʀᴀɪɴᴀ ɴêɴ ʀấᴛ ʜɪểᴜ ѵề ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ɴơɪ đâʏ! Đúɴɢ ʟà ʙáᴄ ᴄó ᴛầᴍ ɴʜìɴ ǫᴜá đỉɴʜ!

– ᴛầᴍ ɴʜìɴ ᴄủᴀ ʙáᴄ ѵượɴɢ ɢʜê ᴛʜɪệᴛ, ɴʜìɴ ᴛʀướᴄ đượᴄ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ɢầɴ 𝟷𝟶 ɴăᴍ

– ʙáᴄ ѵượɴɢ đúɴɢ ʟà ᴛɪêɴ ᴛʀɪ đạɪ ᴛàɪ

– ʙởɪ sᴀo ɴɢườɪ ᴛᴀ ɢɪàᴜ ɴʜấᴛ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴛầᴍ ɴʜìɴ ᴛᴜʏệᴛ ѵờɪ

– Đúɴɢ ᴛầᴍ ɴʜìɴ ѵà ᴄáɪ đầᴜ ʜọ đɪ ᴛʀướᴄ ᴍìɴʜ ᴍấʏ ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ɴêɴ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴍớɪ ʟà đạɪ ɢɪᴀ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ǫᴜᴀʏ ѵề ʟậᴘ ɴɢʜɪệᴘ ở ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ, ôɴɢ ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ѵượɴɢ ᴛừɴɢ ᴄó ǫᴜãɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴋʜởɪ ɴɢʜɪệᴘ ᴛừ ᴋɪɴʜ ᴅoᴀɴʜ ɴʜà ʜàɴɢ, ʀồɪ sảɴ xᴜấᴛ ᴍì ăɴ ʟɪềɴ ở ᴋʜᴀʀᴋoѵ, ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ѵà đạᴛ đượᴄ ɴʜữɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴛựᴜ ɴʜấᴛ địɴʜ, ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴅoᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ᴛạɪ đâʏ.

ᴛʜế ɴʜưɴɢ, ᴛʀoɴɢ ʟúᴄ ᴅoᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ đᴀɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴛạɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴀ, đầᴜ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟶 ôɴɢ ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ѵượɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴɢườɪ ʙấᴛ ɴɢờ ᴋʜɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʙáɴ ʟạɪ ᴅoᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴀʀᴋoѵ ѵà ᴛʀở ѵề ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟậᴘ ɴɢʜɪệᴘ. ᴄʜo ᴛớɪ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ, ᴋʜɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄʜɪếɴ sự ᴛạɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴀ xảʏ ʀᴀ, ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴍớɪ ʜɪểᴜ 𝟷 ᴘʜầɴ ɴào ʟý ᴅo ɴɢàʏ xưᴀ ôɴɢ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ᴛʀở ѵề ǫᴜê ɴʜà ᴄũɴɢ ɴʜư ɴʜữɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ôɴɢ ѵề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄủᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴀ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ʟà ʜoàɴ ᴛoàɴ ᴄʜíɴʜ xáᴄ.