ᴍỹ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ
2:20 am

ᴛʜᴇᴏ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ, ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ ᴍỹ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ sẽ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ᴠàᴏ ᴛʜᴀ́ռɢ 𝟾.

ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟻-𝟽, ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴋɪɴʜ ᴛế – xã ʜộɪ ᴄủᴀ ǫᴜốᴄ ʜộɪ, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ đã ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪểᴜ, ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ʟàᴍ ʀõ ᴍộᴛ số ᴠấɴ đề ᴠề ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ʏ ᴛế, ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄ.ᴏ.ᴠ.ɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ.

ɴɢườɪ đứɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ɢửɪ ʟờɪ ᴄảᴍ ơɴ đếɴ ǫᴜốᴄ ʜộɪ, ᴄử ᴛʀɪ ᴠà ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄả ɴướᴄ đã ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, độɴɢ ᴠɪêɴ, ᴄʜɪᴀ sẻ, ʜỗ ᴛʀợ ᴠà đồɴɢ ʜàɴʜ ᴄùɴɢ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ đạɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄ.ᴏ.ᴠ.ɪ.ᴅ-𝟷𝟿.

“ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴàʏ, sự sẻ ᴄʜɪᴀ, ủɴɢ ʜộ ᴄủᴀ ǫᴜốᴄ ʜộɪ, ᴄử ᴛʀɪ ᴠà ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄả ɴướᴄ ʟà ɴɢᴜồɴ độɴɢ ᴠɪêɴ ᴛᴏ ʟớɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛᴏàɴ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế, để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄᴜộᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ đầʏ ᴄᴀᴍ ɢᴏ ᴠà ᴛʜử ᴛʜáᴄʜ ɴàʏ”- ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ, đợᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ ᴄᴜốɪ ᴛʜᴀ́ռɢ 𝟺-𝟸𝟶𝟸𝟷, đã ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠàᴏ ᴋʜᴜ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛâᴍ ᴘʜíᴀ ʙắᴄ ᴠà ʜɪệɴ ɴᴀʏ ʟà ᴠùɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴛʀᴏ̣ɴɢ đɪểᴍ ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ; ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴄó ᴛʜᴇ̂̉ ᴋéᴏ ᴅàɪ, ᴛáᴄ độɴɢ sâᴜ sắᴄ ᴛớɪ đờɪ sốɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛế, xã ʜộɪ ᴠà đờɪ sốɴɢ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ.

ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴄ.ᴏᴠ.ɪ.ᴅ-𝟷𝟿 ᴅᴏ ᴍỹ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ sẽ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ᴠàᴏ ᴛʜᴀ́ռɢ 𝟾-𝟸𝟶𝟸𝟷

ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ đó, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴄʜủ độɴɢ ứɴɢ ᴘʜó, ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ, ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴘʜù ʜợᴘ, ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴛʜầɴ ᴛốᴄ ᴠà ɴʜɪềᴜ ʙɪệɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴋʜáᴄ. ʙộ ʏ ᴛế đã đɪềᴜ độɴɢ ɢầɴ 𝟽.𝟶𝟶𝟶 ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠà địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄʜɪ ᴠɪệɴ ᴄʜᴏ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠà ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ, ᴛʜɪếᴛ ʟậᴘ ᴋʜᴏ ᴅã ᴄʜɪᴇ̂́ɴ để ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜɪ ᴠượᴛ ǫᴜá ᴋʜả ɴăɴɢ.

ᴠề ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʟượᴄ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴄ.ᴏ.ᴠɪ.ᴅ-𝟷𝟿, ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ đã ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ǫᴜʏếᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʟượᴄ ᴠắᴄ xɪɴ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ᴅɪệɴ ᴄáᴄ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ: ᴍᴜᴀ, ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ, ɴʜậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ, ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ sảɴ xᴜấᴛ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛɪêᴍ.

ʟãɴʜ đạᴏ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã đạᴛ đượᴄ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴠắᴄ-xɪɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴠàᴏ ᴛʜᴀ́ռɢ 𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴛừ ᴄᴏᴠᴀx ᴠớɪ 𝟹𝟾,𝟿 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ; ᴛʜᴀ́ռɢ 𝟷𝟷 ʜợᴘ đồɴɢ đượᴄ ᴋý ᴠớɪ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ ᴠớɪ 𝟹𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ; ᴄáᴄ ʜợᴘ đồɴɢ ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ đượᴄ ᴋý ᴋếᴛ ᴠớɪ ᴘғɪᴢᴇʀ, ᴠớɪ ɴɢᴀ, ᴠà ᴍộᴛ số ɴướᴄ ᴋʜáᴄ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴỗ ʟựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴠà ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴠớɪ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄᴜộᴄ đàᴍ ᴘʜᴀ́ռ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ɢặᴘ sᴏɴɢ ᴘʜươɴɢ, đᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄủᴀ ᴛổɴɢ ʙí ᴛʜư, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ǫᴜốᴄ ʜộɪ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠà đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋʜả ǫᴜᴀɴ.

“Đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đã ᴄó ᴄáᴄ ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ, ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ, ʜợᴘ đồɴɢ ᴠà ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢᴜồɴ ᴠɪệɴ ᴛʀợ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ᴍỹ, ɴʜậᴛ, Úᴄ, ᴀɴʜ ᴠà ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴋʜáᴄ ᴠớɪ số ʟượɴɢ ᴛʀêɴ 𝟷𝟹𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ, đᴀɴɢ ɴỗ ʟựᴄ đàᴍ ᴘʜᴀ́ռ ᴋý ᴋếᴛ ᴛʀêɴ 𝟺𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ để ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ʟêɴ 𝟷𝟽𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷”- ʙộ ᴛʀưởɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ʀɪêɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ́ռɢ 𝟽-𝟸𝟶𝟸𝟷, sẽ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ ʜơɴ 𝟷𝟸 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ sẽ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đᴀɴɢ ᴄó ᴅɪ̣ᴄʜ; ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜáᴄ để ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ 𝟸𝟷 ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ.

ᴅù ᴠậʏ, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ʀõ ɴʜữɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴅᴏ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴋʜᴀɴ ʜɪếᴍ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ, ᴋʜả ɴăɴɢ sảɴ xᴜấᴛ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà ᴍáʏ ᴄó ʜạɴ. ᴄáᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ sảɴ xᴜấᴛ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴄủᴀ ᴛʜế ɢɪớɪ ɴʜư Ấɴ Độ ʙɪ̣ ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴặɴɢ ɴề ᴄủᴀ đạɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴêɴ đã ᴅừɴɢ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɴướᴄ.

ᴠề ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ, ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪểɴ ᴠà ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠắᴄ-xɪɴ, ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴠɪệᴄ ᴄʜủ độɴɢ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ, ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄó 𝟹 ʜợᴘ đồɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠớɪ ɴɢᴀ, ᴍỹ, ɴʜậᴛ đã đượᴄ ᴋý ᴋếᴛ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ ɴɢᴀ đã xᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟷 ɢɪᴀ ᴄôɴɢ, đóɴɢ ốɴɢ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴠà đᴀɴɢ đượᴄ ᴋɪểᴍ địɴʜ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴛạɪ ɴɢᴀ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ́ռɢ 𝟾 sẽ đượᴄ đóɴɢ ốɴɢ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ để ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟸, ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ ɴᴀʏ.

“ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ ᴍỹ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ sẽ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ᴠàᴏ ᴛʜᴀ́ռɢ 𝟾; ɴʜà ᴍáʏ sảɴ xᴜấᴛ ᴠớɪ ǫᴜʏ ᴍô đạᴛ ᴛớɪ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ đã đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ xâʏ ᴅựɴɢ ᴠà ᴄʜᴜẩɴ ʙɪ̣ đɪ ᴠàᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ 𝟼 ᴛʜᴀ́ռɢ đầᴜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸”- ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʜᴀʏ. ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đã đượᴄ ᴋʜởɪ độɴɢ ᴠà đᴀɴɢ đẩʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛɪếɴ độ ᴛừ ɴᴀʏ đếɴ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ.

Nguồn: https://www.24h.com.vn/suc-khoe-doi-song/my-chuyen-giao-cong-nghe-vac-xin-covid-19-cao-nhat-cho-viet-nam-thu-nghiem-cuoi-thang-8-c62a1273815.html