ᴛʜủ ᴛướɴɢ đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛặɴɢ ʜᴜâɴ ᴄʜươɴɢ ᴄʜɪếɴ ᴄôɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜượɴɢ úʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜʏ sɪɴʜ ᴋʜɪ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ
3:39 am

xéᴛ đề ɴɢʜị ᴄủᴀ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ʙᴀɴ ᴛʜɪ đᴜᴀ – ᴋʜᴇɴ ᴛʜưởɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠừᴀ ᴄó ᴛờ ᴛʀìɴʜ số 𝟷𝟶𝟼𝟻/ᴛᴛʀ-ᴛᴛɢ đề ɴɢʜị ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ᴛʀᴜʏ ᴛặɴɢ ʜᴜâɴ ᴄʜươɴɢ ᴄʜɪếɴ ᴄôɴɢ ʜạɴɢ ɴʜì ᴄʜᴏ ᴛʜượɴɢ úʏ ᴘʜᴀɴ ᴛấɴ ᴛàɪ, ᴄáɴ ʙộ, Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴍᴀ ᴛúʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟼, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, đã ʟậᴘ ᴄʜɪếɴ ᴄôɴɢ xᴜấᴛ sắᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪếɴ đấᴜ, ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜɪếɴ đấᴜ, ɢóᴘ ᴘʜầɴ ᴠàᴏ sự ɴɢʜɪệᴘ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄʜủ ɴɢʜĩᴀ xã ʜộɪ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ ᴛổ ǫᴜốᴄ.

ᴍộᴛ ᴄʜɪếɴ sỹ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟼 (ᴛᴘʜᴄᴍ) ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴛʀᴜʏ đᴜổɪ đốɪ ᴛượɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, đã ʜʏ sɪɴʜ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ.

sáɴɢ 𝟹.𝟾, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟼 (ᴛᴘʜᴄᴍ) ᴛạᴍ ɢɪữ đốɪ ᴛượɴɢ ʜứᴀ ʜáɴ ᴠ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴘʜườɴɢ 𝟼, ǫᴜậɴ 𝟼) để ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴍộᴛ ᴄʜɪếɴ sỹ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜʏ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴋʜɪ ᴛʀᴜʏ đᴜổɪ ᴠ, ᴠì ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ʜɪệᴜ ʟệɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ sᴀᴜ 𝟷𝟾ʜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟾ʜ𝟻𝟶’ ᴛốɪ 𝟸.𝟾, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟶, ǫᴜậɴ 𝟼 (ᴛᴘʜᴄᴍ) đᴀɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đɪ xᴇ ᴍáʏ ʀᴀ đườɴɢ sᴀᴜ 𝟷𝟾ʜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ɴêɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴅừɴɢ xᴇ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ.


ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ʜɪệᴜ ʟệɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ, ʙấᴛ ɴɢờ ᴛăɴɢ ɢᴀ ʙỏ ᴄʜạʏ ɴêɴ ᴛổ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ đᴜổɪ ᴛʜᴇᴏ. ᴛʜượɴɢ ᴜý ᴘ.ᴛ.ᴛ (𝟸𝟿 ᴛᴜổɪ, ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟼) ʟà ɴɢườɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đᴜổɪ ᴛʜᴇᴏ ʙáᴍ ɢầɴ xᴇ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ.

ᴛʀᴜʏ đᴜổɪ đượᴄ ᴍộᴛ ʟúᴄ ᴛʀêɴ đườɴɢ ʟò ɢốᴍ, ǫᴜậɴ 𝟼 ᴛʜì xᴇ ᴄủᴀ ᴛʜượɴɢ ᴜý ᴛ ʙấᴛ ɴɢờ ᴍấᴛ ʟáɪ ʟᴀᴏ ʟêɴ ᴠỉᴀ, ʜè ᴛôɴɢ ᴠàᴏ ᴛườɴɢ ɴʜà ᴅâɴ. ᴍặᴄ ᴅù đượᴄ ᴄáᴄ đồɴɢ độɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đưᴀ đɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ᴛʜượɴɢ ᴜý ᴛ đã ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟼 đã ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ xᴜốɴɢ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ đốɪ ᴛượɴɢ. ʙɪếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʀốɴ ᴛʜᴏáᴛ, đốɪ ᴛượɴɢ ᴠ đã ᴛớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀìɴʜ ᴅɪệɴ.

ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟼 đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ. ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄũɴɢ sẽ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ xᴇᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴠ ᴄó ᴛáᴄ độɴɢ ᴠàᴏ xᴇ ᴄủᴀ ᴛʜượɴɢ ᴜý ᴛ, ᴋʜɪếɴ ᴀɴʜ ᴍấᴛ ʟáɪ ʟᴀᴏ ᴠàᴏ ɴʜà ᴅâɴ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

https://nld.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-de-nghi-truy-tang-huan-chuong-chien-cong-cho-thuong-uy-phan-tan-tai-20210804081407519.htm