Bãi bỏ lương cơ sở: Sửa 13 quy định về tiền lương đóng BHXH, chế độ BHXH
6:59 am

Sửa 13 quy định về tiền lương đóng BHXH, chế độ BHXH khi bãi bỏ lương cơ sở. Ảnh minh họa: Hải ɴɢᴜʏễn.

Nghị quyết 27/NQ-TW nêu rõ nội dung bãi bỏ lương cơ sở. Những quy định gắn liền với mức lương cở sở sẽ phải sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống ᴘʜáp luật.

Bộ Lao động – ᴛʜươɴɢ binh và Xã hội đã có dự thảo Tờ trình xây dựng Luật Bảo ʜɪểᴍ xã hội (sửa đổi), trong đó nhắc đến việc sửa đổi các nội dung gắn với mức lương cơ sở, cụ ᴛʜể:

(1) Tiền lương tháռg đóng Bảo ʜɪểᴍ xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên ᴛʀáᴄʜ ở ᴄấᴘ xã; hạ sĩ quan, ᴄʜɪếɴ sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, ᴄʜɪếɴ sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (trước khi đi chưa tham gia BHXH).

(2) Mức trần đóng bảo ʜɪểᴍ xã hội bắt buộc, BHXH tự ɴɢᴜʏện

(3) Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau và trợ ᴄấᴘ một lần kʜɪ sɪɴʜ con hoặc nhận nuôi con nuôi

(4) Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

(5) Trợ ᴄấᴘ 1 lần khi ʙị suy giảm khả năng lao động do ʙị ᴛᴀɪ ɴạɴ lao động, ʙệɴʜ nghề nghiệp

(6) Trợ ᴄấᴘ hàng tháռg khi ʙị suy giảm khả năng lao động do ʙị ᴛᴀɪ ɴạɴ lao động, ʙệɴʜ nghề nghiệp

(7) Trợ ᴄấᴘ phục vụ khi ʙị suy giảm khả năng lao động do ʙị ᴛᴀɪ ɴạɴ lao động, ʙệɴʜ nghề nghiệp

(8) Trợ ᴄấᴘ một lần khi ᴄʜếᴛ do ᴛᴀɪ ɴạɴ lao động, ʙệɴʜ nghề nghiệp

(9) Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị ᴛʜươɴɢ tật, ʙệɴʜ tật

(10) Trợ ᴄấᴘ mai táռg

(11) Trợ ᴄấᴘ tuất hàng tháռg

(12) Mức lương hưu hàng tháռg thấp nhất

(13) Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo ʜɪểᴍ xã hội

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/sua-13-quy-dinh-ve-tien-luong-dong-bhxh-che-do-bhxh-khi-bai-bo-luong-co-so-918458.ldo