Sách lớp 1 hơn 800.000 đồng/bộ: không được ép buộc mua tài liệu tham khảo kèm theo
2:09 am

– Ngày 4-9, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT thực hiện ng.h.i.êm túc quy định của bộ về sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho năm học mới.

Một buổi giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 mới – Ảnh: VĨNH HÀ

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt, gồm 8 môn học bắt buộc: toán, tiếng Việt, đạo đức, tự nhiên – xã hội, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, âm nhạc, mỹ thuật và 1 môn học tự chọn là môn tiếng Anh.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số phụ huynh, có tình trạng một số trường tiểu học yêu cầu phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa (SGK), tài liệu tham khảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 năm học 2020-2021 không đúng quy định. Cụ thể có những trường yêu cầu phụ huynh mua sách và tài liệu, tổng cộng tới trên 800.000 đồng/bộ.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường tiểu học phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về SGK sử dụng tại trường để học sinh và gia đình học sinh biết, mua sắm.

“Nhà trường trang bị tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên, khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục.
Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo, phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và quyền tự chọn, không bắt buộc” – Bộ GD-ĐT nhắc nhở trong văn bản gửi các sở GD-ĐT.

Nguồn:https://tuoitre.vn/sach-lop-1-hon-800-ngan-bo-khong-duoc-ep-buoc-mua-tai-lieu-tham-khao-kem-theo-20200904215602222.htm