Bắt trưởng trạm kiểm lâm “nhận hối lộ”, cho lâm tặc khai thác gỗ
3:07 am

Trong quá trình truy quét ḃảǿ ᶌệ rừng, trạm trưởng trạm kiểm lâm đã thỏa thuận, nhận h.ố.i l.ộ để cho nhóm lâm tặc vào rừng khai thác gỗ.

Ngày 22/7, VKSND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyê’t định k.h.ở.i t.ố bị can và lệnh bă’t t.ạ.m g.i.a.m đối với Hoàng Công Ý, SN 1974, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 3, thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar về tội Nhận h.ố.i l.ộ.

Đồng thời, phê chuẩn quyê’t định bổ sung quyê’t định k.h.ở.i t.ố bị can đối với Lê Mô Y Cum, còn gọi là Ma Khanh, SN 1984, trú tại xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên về tội Đưa h.ố.i l.ộ. Trước đó, Ma Khanh đã bị k.h.ở.i t.ố về tội Vi phạm quy định về khai thác, ḃảǿ ᶌệ rừng và lâm sản.

Thông tin ban đầu cho biết, trong ngày 15/9/2020 và 19/11/2020, ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, ban hành 2 quyê’t định về việc phối hợp tuần tra truy quét các đối tượng x.â.m h.ạ.i đến rừng tại các tiểu khu 623, 630 và vùng giáp ranh giữa khu BTTN Ea Sô với huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bă’t t.ạ.m g.i.a.m ông Ý.
Theo đó, ban Quản lý khu BTTN Ea Sô phân công ông Ý, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 3 làm Tổ trưởng tổ truy quét các cá nhân, tổ chức x.â.m h.ạ.i đến rừng tại các khu vực rừng nêu trên.

Thế nhưng, lợi dụng việc được phân công làm tổ trưởng, 2 đợt truy quét ở tiểu khu 623, 630 và vùng giáp ranh giữa khu BTTN Ea Sô với huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, ông Ý đã thỏa thuận cho nhóm của Ma Khanh đi vào tiểu khu 618, 622 khu BTTN Ea Sô khai thác gỗ Căm xe và nhận tổng số tiền hơn 30 triệu đồng từ nhóm Ma Khanh.

Liên quan đến vụ pha’ rừng này, vào cuối tháng 4/2021 cơ quan chức năng đã k.h.ở.i t.ố 37 bị can (tất cả các bị can đều trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội Vi phạm quy định về khai thác, ḃảǿ ᶌệ rừng và lâm sản.

Khánh Ngọc