Bộ chưa cho tăng giá, sách giáo khoa cứ in giá mới
1:00 pm

Nhiều phụ huynh phản ánh trên thị trường xuất hiện các cuốn sách giáo khoa của NXB Giáo dục phát hành được in mới với mức giá tăng từ 12% đến 38%, tùy theo từng cuốn.

Trong khi trước đó, ông Nguyễn Hữu Độ – thứ trưởng Bộ GD-ĐT – khẳng định Bộ GD-ĐT chưa chấp thuận đề xuất tăng giá sách giáo khoa (SGK) của NXB Giáo dục, Lãnh đạo NXB Giáo dục cũng cho biết sẽ giữ nguyên giá SGK như năm học trước.

NXB Giáo dục từng có đề nghị duyệt tăng giá SGK và Bộ GD-ĐT chấp nhận về mặt chủ trương, nhưng theo giải thích của ông Trần Tú Khánh – vụ trưởng vụ Kế hoạch tài chính (Bộ GD-ĐT) – đó vẫn không phải ý kiến chính thức cho phép cho tăng giá ngay trong năm học tới.

Đại diện Vụ Kế hoạch tài chính cho rằng nếu SGK với bìa giá mới được đưa ra thị trường thì Bộ GD-ĐT sẽ xử lý, vì hiện Bộ GD-ĐT chưa cho phép tăng giá SGK trong năm học tới. Còn nếu những cuốn sách bìa giá mới chưa chính thức phát hành thì đó là vấn đề xử lý nội bộ của NXB GD để đảm bảo đúng quy định.

Vấn đề phức tạp là sách in mới đã dựa vào chủ trương để in giá mới lên bìa 4. Và NXB Giáo dục đứng trước tình thế phải sửa giá hàng loạt sách mới in trước khi phát hành.

Nguồn: https://tuoitre.vn/bo-chua-cho-tang-gia-sach-giao-khoa-cu-in-gia-moi-20190312165446164.htm