Bộ Công an khởi t.ố hàng loạt giám đốc ở Hà Nội
1:22 am

Các bị ca.n bị kh.ởi t.ố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả ngh.iêm tr.ọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Ngày 22/9, Bộ Công an (C03) cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang đi.ều tr.a vụ á.n “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội) và Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội) và một số đơn vị liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra qu.yết đ.ịnh khở.i t.ố bị can, lệnh k.hám xé.t đ.ối với 5 bị c.an về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây th.ất thoát, lãng phí” theo Điều 219 B.ộ lu.ật Hình sự năm 2015, gồm:

Các bị ca.n bị Bộ Công an khởi t.ố. (Ảnh: Bộ Công an)

Phạm Văn Thắng – nguyên Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội.

Trần Thị Lan Hương – nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Artex Hà Nội.

Nguyễn Văn Quân – nguyên Trưởng phòng kinh doanh Trung tâm Artex Hà Nội.

Nguyễn Thị Ngọc Uyên – Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất An Ninh

Nguyễn Đắc Phước – Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đắc Nguyên.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quy.ết đị.nh khởi t.ố bị can, lệnh khám xé.t đ.ối với 3 bị ca.n về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiê.m trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015, gồm:

Trần Quốc Hùng – nguyên Tổng Giám đốc Công ty Unimex Hà Nội.

Đặng Thị Minh Chi – nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Unimex Hà Nội.

Nguyễn Thị Phương Liên -nguyên Trưởng phòng Kế toán trưởng Công ty Unimex Hà Nội.

Áp dụng biện pháp ngăn chặn b.ắt, tạ.m gi.am 4 bị can: Trần Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Ngọc Uyên, Nguyễn Đắc Phước. Ra Lệnh c.ấm đi kh.ỏi nơi cư trú đ.ối với bốn bị can: Trần Quốc Hùng, Đặng Thị Minh Chi, Nguyễn Thị Phương Liên, Phạm Văn Thắng.

Sau khi Viện Kiểm sá.t nhân dân tối cao ph.ê chuẩn, ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sá.t đ.iều tr.a Bộ Công an đã thi hành các Qu.yết đị.nh và Lệnh nêu trên đúng quy đ.ịnh của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục đi.ều tr.a mở rộng vụ á.n và áp dụng các biện pháp theo luật đị.nh để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Nguồn: https://vtc.vn/bo-cong-an-khoi-t.o-hang-loat-giam-doc-o-ha-noi-ar570999.html