Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể từng ‘bút phê’ gì trong vụ ông Đinh La Thăng?
12:38 pm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an x.ác định cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng là chủ mưu vụ á.n; Ông Nguyễn Văn Thể có 1 số ‘bút phê’ không đúng quy định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất điều t.ra, chuyển Viện KSND tối cao, đề nghị truy t.ố ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng GTVT) cùng 19 bị c.an.

Theo KLĐT số 49/KLĐT-CSKT-P9 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, tháng 2/2012, ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo Cty Yên Khánh của ông Đinh Ngọc Hệ là công ty kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính mua quyền thu phí đường cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Ông Đinh La Thăng ký quy.ết địn.h về việc thành lập hội đồng bán đấu giá quyền thu phí và tổ thường trực giúp việc hội đồng giao ông Nguyễn Hồng Trường làm Chủ tịch.

Toàn bộ hoạt động xây dựng, hoàn thiện đề á.n và kết quả bán đấu giá quyền thu phí đường cao tốc TPHCM- Trung Lương tại Bộ GTVT do ông Nguyễn Hồng Trường phụ trách và phải báo cáo các việc liên quan cho ông Đinh La Thăng.

Ông Đinh La Thăng biết toàn bộ hoạt động triển khai xây dựng đề á.n, kết quả đấu giá quyền thu phí được thực hiện không đúng quy định của pháp lu.ật để cho công ty của Đinh Ngọc Hệ trúng đấu giá, phù hợp với ý định giới thiệu ban đầu của ông Đinh La Thăng.

Ông Đinh La Thăng cũng biết Cty Yên Khánh không thanh toán tiền trúng đấu giá đúng thời hạn, vi phạm quy chế bán đ.ấu giá và hợp đồng, phải bị chấm dứt trước thời hạn. Tuy nhiên, ông Đinh La Thăng không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng mà còn yêu cầu cấp dưới để doanh nghiệp trả từ từ.

Ngoài ra, ông Thăng còn bút phê đồng ý đề xuất của Cty Yên Khánh làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung 2 nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo – Chợ Đệm và đề nghị cho Cty Yên Khánh cấn trừ vào số tiền phải thanh toán theo hợp đồng mua quyền thu phí dẫn đến Cty Yên Khánh tiếp tục không thanh toán đúng theo quy định, hưởng lợi.

Từ hành vi sa.i phạ.m của ông Đinh La Thăng và các đồng phạm, đã giúp sức cho công ty của ông Đinh Ngọc Hệ chi.ếm đoạt số tiền 725 tỷ đồng.

Ngoài 20 bị can bị x.ử lý hình s.ự nêu trên, KLĐT cũng nêu 1 số ‘bút phê’ của ông Nguyễn Văn Thể (vào thời điểm ông Thể làm Thứ trưởng Bộ GTVT). Cụ thể: Theo quy định của Hợp đồng số 4746/CIPM-HĐ ngày 30/12/2013 (về thanh toán tiền mua phí), Cty Yên Khánh phải thanh toán cho nhà đầu tư là Tổng Cty Cửu Long (Bộ GTVT) 3 đợt, trong 10 tháng. Đợt 1 phải thanh toán trên 800 tỷ đồng, đợt 2 trên 601 tỷ đồng và đợt 3 là 601 tỷ đồng.

Quá trình quản lý việc thanh toán tiền trúng đấu giá, ngay khi Cty Yên Khánh thanh toán không đúng hạn hợp đồng, Tổng Cty Cửu Long, đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT và Bộ này có văn bản chỉ đạo, trong đó ông Nguyễn Văn Thể (lúc này là Thứ trưởng Bộ GTVT) ký 3 văn bản chỉ đạo đều “Không đề nghị chấm dứt trước hạn hợp đồng theo quy định, thu quyền thu phí” – KLĐT nêu.

Cụ thể, các văn bản của ông Nguyễn Văn Thể ký là, vào ngày 31/8/2015 Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể ký văn bản số 11594/BGTVT-TC gửi Tổng Cty Cửu Long, Cty Yên Khánh, nội dung chỉ đạo: Yêu cầu Cty Yên Khánh căn cứ Thông báo kết luận của Bộ GTVT khẩn trương thực hiện thanh toán theo đúng tiến độ cam kết, giao Tổng Cty Cửu Long có trách nhiệm thanh toán theo đúng cam kết. Tiếp đến ngày 8/10/2015, ông Thể ký văn bản số 499/BGVT-TC cũng có nội dung tương tự…

Ngoài các văn bản trên, khi Tổng Cty Cửu Long có báo cáo đề xuất ch.ấm dứt hợp đồng, Nguyễn Chí Thành đã tham mưu soạn thảo để trình Thứ trưởng Nguyễn Văn Thễ ký tờ trình ngày 22/6/2015, gửi Bộ trưởng Đinh La Thăng về tình hình thực hiện hợp đồng mua quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Ngày 23/6/2015, ông Đinh La Thăng ghi ý kiến chỉ đạo phía trên, góc trái của Tờ trình: “Đề nghị anh Thể chỉ đạo giải quyết theo đúng hợp đồng của hai bến đã ký và đúng quy đị.nh của pháp luật. Tuy nhiên cũng cần làm rõ trách nhiệm của nhà đ.ầu tư và các cơ quan nhà nước, Tổng Cty Cửu Long”.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Thể ghi ý kiến chỉ đạo tiếp theo dưới bút phê của ông Đinh La Thăng: “Gấp, yêu cầu Tổng Cty Cửu Long, Vụ Tài chính, Pháp chế… làm việc lạu với Cty Yên Khánh thảo luận từng vấn đề cụ thể, có kết luận rõ ràng, dứt khoát…”.

Để có lý do báo cáo sự chậm trễ và cấn trừ số tiền phải thanh toán, ngày 22/7/2014, Cty Yên Khánh ký văn bản gửi Bộ GTVT, Tổng Cty Cửu Long kiến nghị về việc giao Cty Yên Khánh được chỉ định làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung 2 nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo – Chợ Đệm thuộc đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, theo hình thức Hợp đồng BOT hoặc BOT kết hợp BT với tổng đầu tư 1.300 tỷ đồng, phương án hoàn vốn là kiến nghị tăng giá vé qua trạm thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương và phần chi phí do Cty Yên Khánh đầu tư 2 nút giao sẽ được khấu trừ vào số tiền còn phải thanh toán của Hợp đồng 4746/CIPM-HĐ.

Ông Đinh La Thăng ghi bút phê vào tờ trình: “Đồng ý, k/c anh Thể giải quyết”. Ông Thể ghi tiếp bút phê: “Ban PPP n/c, đề xuất các vấn đề liên quan DA BOT này”.

Theo KLĐT của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Việc ông Nguyễn Văn Thể ký các văn bản chỉ đạo Tổng Cty Cửu Long và chủ trì kết luận nhiều cuộc họp để chỉ đạo lập thủ tục phê duyệt dự á.n, ký văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị thực hiện phương á.n tài chính, ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất chỉ định Cty Yên Khánh làm nhà đầu tư, ký quyết định phê duyệt đề xuất dự án theo hình thức BOT (và cả Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông) là thực hiện không đúng quy định của pháp luật, hợp thức hóa các nội dung Cty Yên Khánh đề xuất.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bo-truong-nguyen-van-the-tung-but-phe-gi-trong-vu-ong-dinh-la-thang-1714548.tpo nguoi lam bao