Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tr.ừng t.rị nghiêm k.ẻ khiến 2 chiến sĩ công an h.y sinh
12:36 pm

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề ngh.ị tru.y t.ố và đưa những k.ẻ k.hiến 2 chiến sĩ công an h.y sinh ra x.ét x.ử, trừn.g t.rị ng.hiêm minh.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi Thư khen đến Công an hai tỉnh Bắc Giang và Sơn La cùng gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh, chiến sĩ Phòng Cảnh s.át cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang; gia đình anh Quàng Văn Xôm, Công an viên bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Trong thư, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Sơn La phối hợp các cơ quan thực th.i pháp luật khẩ.n trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy t.ố và đưa đ.ối tượ.ng phạm tội ra x.ét x.ử, trừ.ng trị nghiêm minh trước pháp luật; tiếp tục phát động mạnh mẽ đợt cao điểm t.ấn cô.ng tr.ấn áp tộ.i ph.ạm bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề ngh.ị tru.y t.ố và đưa những k.ẻ k.hiến 2 chiến sĩ công an h.y sinh ra x.ét x.ử, trừn.g t.rị ng.hiêm minh.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi Thư khen đến Công an hai tỉnh Bắc Giang và Sơn La cùng gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh, chiến sĩ Phòng Cảnh s.át cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang; gia đình anh Quàng Văn Xôm, Công an viên bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Trong thư, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Sơn La phối hợp các cơ quan thực th.i pháp luật khẩ.n trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy t.ố và đưa đ.ối tượ.ng phạm tội ra x.ét x.ử, trừ.ng trị nghiêm minh trước pháp luật; tiếp tục phát động mạnh mẽ đợt cao điểm t.ấn cô.ng tr.ấn áp tộ.i ph.ạm bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh (trái) và anh Quàng Văn Xôm.

Bộ trưởng Tô Lâm đ.ánh giá hành động và sự anh dũng h.y si.nh của Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh và anh Quàng Văn Xôm thể hiện ý chí và sự qu.yết tâm rất cao trong đ.ấu tr.anh, trấn áp các loại t.ội phạm, mang đậm bản chất tốt đẹp của người ch.iến sĩ Công an Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt biểu dương, khen ngợi tinh thần tấn công trấn áp tộ.i phạm của cán bộ, chi.ến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Sơn La.

Ông bày tỏ sự cảm k.ích và chia buồn về những mất m.át to lớn của gia đình và cá nhân Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh; gia đình và cá nhân anh Quàng Văn Xôm.

Các ch.iến sĩ đã mưu trí, dũng cảm trong công tác, c.hiến đ.ấu, anh dũng h.y si.nh để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của Công an Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Sơn La, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tổ chức thăm hỏi, chia buồn và động viên kịp thời đối với gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh, gia đình anh Quàng Văn Xôm; chủ động nghiên cứu và đề xuất những chính sách đối với gia đình 2 chiến sĩ. Ông cũng yêu cầu khẩn trương củng cố hồ sơ, sớm đưa các trường hợp ch.ống đ.ối ra x.ử lý nghi.êm minh.

Nguồn: vtc