Cảnh cáo, khiển trách 6 Giám đốc, Phó giám đốc sở vi phạm đất đai, xây dựng
12:40 pm

Trưa 15-9, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết cả 6 cán bộ lãnh đạo cấp sở gồm các giám đốc, phó giám đốc sở và tương tương vừa bị x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t cảnh cáo, khiển trách.

Ông Lê Văn Dẽ – giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa bị k.ỷ l.u.ậ.t cảnh cáo – Ảnh: DUY THANH’
Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, các hình thức k.ỷ l.u.ậ.t hành chính theo Luật cán bộ, công chức và viên chức đối với các cán bộ lãnh đạo cấp sở và tương đương đều tương ứng với các hình thức k.ỷ l.u.ậ.t đảng mà Tỉnh ủy Khánh Hòa và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyê’t định, thi hành vào tháng 8-2020.

Có 3 giám đốc sở đều là tỉnh ủy viên đã bị k.ỷ l.u.ậ.t hành chính theo hình thức cảnh cáo, gồm: ông Lê Văn Dẽ – giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Hòa Nam – giám đốc Sở Kế hoạch – đầu tư tỉnh và ông Võ Tấn Thái – giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường.

Trước đó, cả ba ông Lê Văn Dẽ, Trần Hòa Nam và Võ Tấn Thái đều đã bị đã bị Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành k.ỷ l.u.ậ.t theo hình thức cảnh cáo vì vι ρнâ.м quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đồng thời Dẽ còn vι ρнâ.м quyê’t định 1396 ngày 25-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Nha Trang đến năm 2025; vι ρнâ.м Luật Xây dựng 2014.

Ông Trần Hòa Nam – giám đốc Sở Kế hoạch – đầu tư tỉnh Khánh Hòa bị k.ỷ l.u.ậ.t cảnh cáo – Ảnh: DUY THANH

Ông Trần Hòa Nam còn vι ρнâ.м Luật Đầu tư 2005. Ông Võ Tấn Thái vι ρнâ.м Luật Đầu tư 2005, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013.

Ngoài ra còn có ông Trần Sỹ Quân – phó bí thư Đảng ủy, phó cục trưởng Cục thuế tỉnh Khánh Hòa cũng đã bị k.ỷ l.u.ậ.t cảnh cáo.

Trước đó, ông Quân cũng đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức cảnh cáo vì ngoài vι ρнâ.м quy định về những điều đảng viên không được làm, ông Quân còn vι ρнâ.м nghị định số 46 ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; các quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

2 phó giám đốc sở đã bị k.ỷ l.u.ậ.t hành chính với mức khiển trách là ông Trần Minh Hải và ông Nguyễn Văn Nhựt – đều là đảng ủy viên và đều là phó giám đốc giám đốc Sở Kế hoạch – đầu tư tỉnh.

Cả ông Hải và ông Nhựt đều đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy quyê’t định k.ỷ l.u.ậ.t đảng theo hình thức khiển trách trước đó.

Ông Võ Tấn Thái vừa được cho thôi giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày 15-9-2020 – Ảnh: DUY THANH

Riêng ông Võ Tấn Thái, trước khi Tỉnh ủy Khánh Hòa họp xem xét, thi hành k.ỷ l.u.ậ.t vào ngày 7-8-2020, ông này đã có đơn xin thôi giữ chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường vào ngày 5-8-2020.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác tổ chức, cán bộ vào ngày 11-9, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyê’t định cho ông Võ Tấn Thái thôi giữ chức giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường kể từ ngày 15-9-2020.

Giao phó giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh Khánh Hòa

Cùng ngày quyê’t định cho ông Võ Tấn Thái thôi giữ chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường, vào ngày 14-9, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cũng quyê’t định giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Đồng – phó giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường phụ trách sở này.

Theo quyê’t định, ông Nguyễn Văn Đồng phụ trách Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh Khánh Hòa từ ngày 15-9-2020 cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc sở.

https://tuoitre.vn/khanh-hoa-canh-cao-khien-trach-6-giam-doc-pho-giam-doc-so-vi-pham-dat-dai-xay-dung-20200915133709395.htm