Cha tôi ᴄʜửɪ kẻ hút cát lậu rất nhân văn
1:24 am

– Những lần bờ sông quê tôi sạt lở, cha tôi ᴄʜửɪ kẻ hút cát lậu.

Cha tôi ᴄʜửɪ rằng:

Ta mong ngươi lấy cát bên bồi đắp sang bên lở

Đến khi cát tràn cả dòng sông

Ngươi tha hồ hút thổi mỗi ngày

Chỉ cần bỏ sức dài vai rộng

Không cần bỏ tiền khủng đấᴜ giá làm gì

Người ta nghi ngươi bày trò này chiêu kia

Bởi chỉ còn có mấy mỏ cát còi

Sót lại từ mấy ngàn năm lịch sử

Ngươi làm sao biến hóa cát thành vàng

Đủ bù mấy ngàn tỉ hét trong cơn đấᴜ giá

Hỡi những kẻ chuyên vét cạn những dòng sông?

Nguồn: https://tuoitre.vn/cha-toi-chui-ke-hut-cat-lau-rat-nhan-van-20210412073717223.htm?fbclid=IwAR2FpPnZnfRdi3HfaRMgMa63jnS139eXdeibchdrNkpNY3Wis3_Tu05clK0