Chân dung ѕư тнầy ƌộç мιệиɢ мắиɢ инιếc мιềи тrυиɢ ĸιếp тrước ở ác иêи ĸιếp иày вị qυả вáo
1:27 pm

Xuất hiện một nhà sư cho rằng, miền Trung bị th;i.ê.n t;a.i là do kiếp trước ở ác.

Mới đây, trên tr.a.ng cá nhân của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, anh tiết l;ộ một tài khoản có những lời gây đ.ộ.ng ch;ạ.m đến đồng bào miền Trung đang bị th;i.ê.n t;a.i lũ lụt nặng nề.

Theo như nam nhà báo tiết l;ộ thì có một vài tài khoản mang tên Hoàng Quý Sơn, người này được biết đến với là một vị sư tu hành. Ông hoạt động trong một group kính và thường x;u.y.ê.n rao giảng đạo cho những tín đồ của mình.

Bài post mới nhất của sư thầy này khiến dân tình phải xôn xao bàn tán: “Con thấy lũ lụt miền Trung là do Nghiệp Quả của họ, nên không muốn giúp đỡ. Phải con tu sai không?. HQS: Tôi cũng chẳng đ;a.u x.ó.t về lũ lụt miền Trung mà chỉ thương xót họ đ.ờ.i trước làm á;c và không biết tu thôi. Nhưng giúp đỡ người h.o.ạ.n n;ạ.n là việc phải làm mà”..

Dòng chia sẻ này g.â.y tr;a.nh c.ã.i khi nhà hoàng Hoàng Nguyên Vũ chia sẻ.

Theo đó, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ viết: “Giữa lúc b.ã.o lũ như nhấn chìm miền Trung, người ch;ế.t, của cải m;ấ.t, nhà cửa tr.ô.i; rất nhiều tấm l.ò.ng nhân ái của đồng bào hướng về miền Trung để chia sẻ và giúp đỡ, thì có một bộ phận lên m;ạ.ng thể hiện mình hiểu biết kiếp nghiệp hơn người, cho rằng miền Trung bị như thế là “quả báo từ kiếp trước”.

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ cũng tiết l;ộ thêm: “Ông Hoàng Quý Sơn, một người bao năm qua nhận mình là “tu đắc đạo” (xin đừng nói lái từ này), từng giảng giải cho bao nhiêu người về đạo Ph;ậ.t, về k;i.nh Ph.ậ.t, có thể viết được một câu như thế này đây: “Tôi cũng chẳng đ;a.u x.ó.t về lũ lụt miền Trung mà thương x.ó.t họ đời trước làm á;c.

Dĩ nhiên, ông Sơn viết thế, khi con nhang đệ t;ử ông cất miệng hỏi (hoặc có thể ông t.ự bịa ra để lấy uy) rằng: “Con thấy lũ lụt miền Trung là do nghiệp quả của họ, nên không muốn giúp đỡ. Tôi từng biết về khẩu nghiệp và á;c nghiệp, nhưng khẩu nghiệp và á;c nghiệp đến mức này thì không thể tưởng tượng nổi”.

“Ông Sơn hiện nay làm quản trị nhóm Làng Ta, một nhóm chuyên dạy người khác tu và sống đúng tinh thần đạo Ph.ậ.t. Nhưng chẳng biết ông và nhóm con nhang của ông tu cái kiểu gì, mà vẫn hoan hỉ rằng, miền Trung th;i.ê.n t.a.i là do nghiệp báo”, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ nhận định.

Một điều mâu thuẫn là trên tr.a.ng cá nhân của vị nhà sư này lại xuất hiện nhiều bài viết kêu gọi giúp đỡ miền Trung. Điều này khiến rất nhiều người rõ hiểu.

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ cũng nhấn mạnh rằng: “Nói như thế, chả phải ông gom một rọ rằng, đồng bào miền Trung hôm nay đang chịu h.ậ.u quả của cái á;c để lại từ các đời trước? Vậy cũng có nghĩa, ông đang x;ú.c ph.ạ.m đến người dân miền Trung một cách nặng n.ề, bên cạnh những á;c khẩu mà ông đang gieo như x.o.á.y vào vết th;ư.ơ.n.g th;i.ê.n t.a.i mà họ đang phải chịu”.

pн.ẫ.и и;ộ ѕư тнầy đ;ộ.c мιệиɢ мắиɢ инιếc мιềи тrυиɢ ĸιếp тrước ở ác иêи ĸιếp иʌy вị qυả вáo

pн.ẫ.и и;ộ ѕư тнầy đ;ộ.c мιệиɢ мắиɢ инιếc мιềи тrυиɢ ĸιếp тrước ở ác иêи ĸιếp иʌy вị qυả вáo

Cư dân m;ạ.ng vô cùng ph;ẫ.n n;ộ với phát ngôn s;ố.c này của vị “nhà sư” kia.

Cнâи ժυиɢ ѕư тнầy ƌộç мιệиɢ мắиɢ инιếc мιềи тrυиɢ ĸιếp тrước ở ác иêи ĸιếp иày вị qυả вáo