Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư và 6 Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử Trung ương khóa XIII
2:59 am

Chủ tịch Quốc hội ɴɢᴜʏễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và 6 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đã không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Những trường hợp Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm: Chủ tịch Quốc hội ɴɢᴜʏễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư khóa XII Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; ông ɴɢᴜʏễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông ɴɢᴜʏễn Thiện Nhân, ɴɢᴜʏên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Hoàng Trung Hải, Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên ᴛʀáᴄʜ Tiểu ban văn ᴋɪệɴ Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội ɴɢᴜʏễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội ɴɢᴜʏễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 (67 tuổi, quê Bến Tre). Bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI và XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII và XIV.

Thường trực Ban Bí thư khóa XII Trần Quốc Vượng sinh năm 1953 (68 tuổi, quê Thái Bình), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X, XI, XII; đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII và XIV.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng sinh năm 1954 (67 tuổi, quê Sơn La), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV; Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XII, XIII, XIV.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sinh năm 1955 (66 tuổi, quê Long An), là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ɴɢᴜʏễn Văn Bình sinh năm 1961 (60 tuổi, quê Phú Thọ), là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch sinh năm 1954 (67 tuổi, quê Hà Nam), là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông ɴɢᴜʏễn Thiện Nhân sinh năm 1953 (68 tuổi, quê Trà Vinh), là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X,XI, XII; Đại biểu Quốc hội các khóa X, XII, XIII, XIV.

Ông Hoàng Trung Hải sinh năm 1958 (63 tuổi, quê Thái Bình), là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII, XIV.

Đa số các trường hợp trên không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương XIII do đã quá tuổi quy định.

Nguồn: https://danviet.vn/chu-tich-quoc-hoi-thuong-truc-ban-bi-thu-va-6-uy-vien-bo-chinh-tri-khong-tai-cu-trung-uong-khoa-xiii-20210130132428488.htm