Hồ Hoài Anh bị cảnh cáo
9:03 am

– Hội đồng k.ỷ l.u.ậ.t của Học viện đã họp và thống nhất hình thức k.ỷ l.u.ậ.t là cảnh cáo đối vớiông Hồ Hoài Anh – giảng viên Khoa Âm nhạc Truyền thống (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) vì đã vι ρнâ.м quy định, nội quy, quy chế làm việc của Học viện.
Hồ Hoài Anh nhận hình thức k.ỷ l.u.ậ.t là cảnh cáo từ vì đã vι ρнâ.м quy định, nội quy, quy chế làm việc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hồ Hoài Anh nhận hình thức k.ỷ l.u.ậ.t là cảnh cáo từ vì đã vι ρнâ.м quy định, nội quy, quy chế làm việc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Theo đó, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Lê Anh Tuấn, Hội đồng k.ỷ l.u.ậ.t của Học viện đã họp và thống nhất hình thức k.ỷ l.u.ậ.t là cảnh cáo đối với Hồ Hoài Anh vì đã vι ρнâ.м quy định, nội quy, quy chế làm việc của Học viện.

Hồ Hoài Anh nhận hình thức k.ỷ l.u.ậ.t là cảnh cáo từ vì đã vι ρнâ.м quy định, nội quy, quy chế làm việc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Được biết, hình thức k.ỷ l.u.ậ.t được đư ra sau khi Hội đồng xem xét Luật Viên chức và quá trình công tác của Hồ Hoài Anh đối với Học viện. Hội đồng k.ỷ l.u.ậ.t đã bàn bạc và nhất trí 100 % đưa ra hình thức k.ỷ l.u.ậ.t. Ngoài x,ử lý này, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam còn xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của Hồ Hoài Anh theo Luật Viên chức.

Kỷ luật cảnh cáo nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giảng viên Hồ Hoài Anh bị k.ỷ l.u.ậ.t cảnh cáoNhạc sĩ Hồ Hoài Anh – giảng viên khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ngoài ra, sau khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha, Hội đồng k.ỷ l.u.ậ.t trường sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức x,ử lý tiếp theo; đảm bảo tính nghiêm minh.

Sự việc xảy ra đối với Hồ Hoài Anh trong thời gian từ 17/6 đến 6/8 tự ý đi nước ngoài không xin phép và đã pha’t sinh sự việc gây xôn xao dư luận. Ngày 6/8, Hồ Hoài Anh đã về nước, Ban lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã yêu cầu bộ phận tổ chức gửi thông báo về khoa Âm nhạc Truyền thống và cá nhân Hồ Hoài Anh để yêu cầu đến trình diện, giải trình với Ban giám đốc Học viện để x,ử lý vụ việc. Ngày 15/8, Hồ Hoài Anh đã viết bản tường trình gửi Ban giám đốc và Ban chủ nhiệm khoa Âm nhạc Truyền thống (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó 1 ngày, giảng viên Hồ Hoài Anh đã có buổi trình diện với Ban Giám đốc Học viện về sự việc.