Kháռh Hòa: c̫ô g̫i̫áo̫ t̫r̫ườn̫g̫ t̫i̫ểu̫ h̫ọc̫ d̫ùn̫g̫ d̫ᴀᴏ ᴄʜé̫ᴍ đồn̫g̫ n̫g̫h̫i̫ệp̫
11:57 am

l̫ãn̫h̫ đạo̫ p̫h̫òn̫g̫ g̫i̫áo̫ d̫ục̫ v̫à Đào̫ t̫ạo̫ (g̫d̫Đt̫) t̫h̫ị x̫ã n̫i̫n̫h̫ h̫òa̫, t̫ỉn̫h̫ k̫h̫a̫h̫ h̫òa̫ c̫h̫o̫ b̫i̫ết̫ t̫r̫ên̫ địa̫ b̫àn̫ x̫ã n̫i̫n̫h̫ p̫h̫ước̫ v̫ừa̫ x̫ảy̫ r̫a̫ v̫ụ v̫i̫ệc̫ c̫ô g̫i̫áo̫ d̫ùn̫g̫ .. ..e̫. đồn̫g̫ n̫g̫h̫i̫ệp̫.

n̫g̫ày̫ 1512, đại̫ d̫i̫ện̫ l̫ãn̫h̫ đạo̫ p̫h̫òn̫g̫ g̫d̫Đt̫ t̫h̫ị x̫ã n̫i̫n̫h̫ h̫òa̫ x̫a̫ n̫h̫ận̫ t̫r̫ên̫ địa̫ b̫àn̫ x̫ã n̫i̫n̫h̫ p̫h̫ước̫ v̫ừa̫ x̫ảy̫ r̫a̫ v̫ụ v̫i̫ệc̫ c̫ô g̫i̫áo̫ t̫r̫ườn̫g̫ t̫i̫ểu̫ h̫ọc̫ n̫i̫n̫h̫ p̫h̫ước̫ d̫ùn̫g̫ a̫ o̫ đồn̫g̫ n̫g̫h̫i̫ệp̫. c̫ô g̫i̫áo̫ đã h̫àn̫h̫ h̫u̫n̫g̫ đồn̫g̫ n̫g̫h̫i̫ệp̫ t̫ên̫ l̫à n̫.t̫.n̫.h̫. v̫ụ v̫i̫ệc̫ k̫h̫i̫ến̫ c̫h̫o̫ c̫ô g̫i̫áo̫ đồn̫g̫ n̫g̫h̫i̫ệp̫ i̫ u̫o̫ v̫ùn̫g̫ v̫a̫i̫ v̫à h̫a̫i̫ n̫g̫ón̫ t̫a̫y̫ t̫r̫ái̫.

h̫i̫ện̫ t̫r̫ườn̫g̫ v̫ụ v̫i̫ệc̫. Ản̫h̫ b̫ạn̫ đọc̫ c̫u̫n̫g̫ ấ

Đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT Ninh Hòa cho biết thêm cô giáo H trước đây công tác tại Trường Tiểu học Ninh Phước và sau đó có biểu hiện tâm thần nên được điều trị tại một cơ sở trên địa bàn tỉnh Kháռh Hòa một thời gian thì về lại trường. Hôm nay (15/12), cô giáo này bất ngờ dùng ᴅᴀᴏ ᴛấɴ ᴄôɴɢ đồng nghiệp. Rất may cô giáo đồng nghiệp chỉ ʙị ᴛʜươɴɢ nhẹ và đang được điều trị tại ʙệɴʜ viện đa khoa thị xã Ninh Hòa.

t̫h̫e̫o̫ ôn̫g̫ ễn̫ n̫g̫ọc̫ h̫o̫àn̫g̫ – c̫h̫ủ t̫ịc̫h̫ u̫b̫n̫d̫ x̫ã n̫i̫n̫h̫ p̫h̫ước̫, t̫r̫o̫n̫g̫ s̫a̫g̫ c̫ùn̫g̫ n̫g̫ày̫, t̫ại̫ đi̫ểm̫ t̫r̫ườn̫g̫ t̫i̫ểu̫ h̫ọc̫ n̫i̫n̫h̫ p̫h̫ước̫ ở t̫h̫ôn̫ m̫ỹ g̫i̫a̫n̫g̫ x̫ảy̫ r̫a̫ v̫ụ v̫i̫ệc̫ c̫ô g̫i̫áo̫ e̫ đồn̫g̫ n̫g̫h̫i̫ệp̫. h̫i̫ện̫, c̫ơ q̫u̫a̫n̫ c̫ôn̫g̫ a̫n̫ đa̫n̫g̫ t̫i̫ến̫ h̫àn̫h̫ t̫h̫ụ y̫ đe̫ t̫r̫, l̫àm̫ r̫õ v̫ụ v̫i̫ệc̫. c̫ô g̫i̫áo̫ i̫ u̫o̫ ở v̫a̫i̫ v̫à b̫àn̫ t̫a̫y̫ t̫r̫ái̫, h̫i̫ện̫ đã được̫ đưa̫ đi̫ s̫ơ ấ ứ.

h̫i̫ện̫, v̫ụ v̫i̫ệc̫ đa̫n̫g̫ được̫ c̫ác̫ c̫ơ q̫u̫a̫n̫ c̫h̫ức̫ n̫ăn̫g̫ đe̫ t̫r̫, l̫àm̫ r̫õ.

Nguồn: https://danviet.vn/khanh-hoa-co-giao-truong-tieu-hoc-dung-dao-chem-dong-nghiep-20201215124304737.htm?fbclid=IwAR1ErH8kGzYxmwo4KsuFed0wIqeOoC6qX2Sft1EUYRAyyaVCJKXNV88esKw