Khai trừ khỏi Đảng 2 Phó chủ tịch TP.HCM
8:42 am

2 cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và Trần Vĩnh Tuyến bị Ban Bí thư quyê’t định khai trừ ra khỏi Đảng do những vι ρнâ.м n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, gây thất thoát lớn tài sản của nhà nước.

Ông Nguyễn Thành Tài (trái) và ông Trần Vĩnh Tuyến, 2 cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM bị khai trừ Đảng
ẢNH BỘ CÔNG AN – NGỌC DƯƠNG

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 17.8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành k.ỷ l.u.ậ.t Ban cán sự đảng UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021; và một số cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo TP.Hà Nội, TP.HCM.

Cảnh cáo Ban cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư và nghe đại diện tổ chức đảng trình bày, Ban Bí thư nhận thấy, Ban cán sự đảng UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã vι ρнâ.м nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Cụ thể, là chậm sửa đổi, ban hành Quy chế làm việc, Quy chế làm việc có nội dung trái với quy định của Đảng, pha’p luật của Nhà nước về trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu, dẫn đến người đứng đầu lạm quyền, lộng quyền, can thiệp trái pha’p luật vào hoạt động của cơ quan, đơn vị liên quan trong đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty của người nhà, người thân hưởng lợi trái quy định; vι ρнâ.м Quy chế làm việc của Thành ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng cho rằng, Ban cán sự đảng UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND thành phố và một số sở, ngành, cán bộ, đảng viên vι ρнâ.м các quy định của Đảng, pha’p luật của Nhà nước gây hậu quả rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, làm t.h.i.e.t h.a.i lớn cho ngân sách nhà nước; nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên bị k.ỷ l.u.ậ.t đảng, k.ỷ l.u.ậ.t hành chính và nhiều cán bộ, đảng viên bị x,ử lý h.i`.n.h s.ư..

Từ đó, Ban Bí thư Ban Bí thư quyê’t định thi hành k.ỷ l.u.ậ.t Ban cán sự đảng UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 bằng hình thức cảnh cáo.

Sai phạm rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, t.h.i.e.t h.a.i, thất thoát rất lớn tài sản nhà nước

Đối với các cá nhân, Ban Bí thư cho rằng, ông Nguyễn Văn Tứ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.Hà Nội, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về các vι ρнâ.м của Đảng uỷ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội từ tháng 3.2016 đến tháng 6.2017.

Theo Ban Bí thư, ông Tứ đã vι ρнâ.м quy định của Đảng về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, vι ρнâ.м Quy chế làm việc của Đảng uỷ cơ quan và của Sở Kế hoạch – Đầu tư; làm trái quy định về đấu thầu; nhận tiền biếu của nhà thầu; thiếu kiểm tra, gia’m sa’t, để các nhà thầu liên quan vι ρнâ.м luật Đấu thầu.

Đối với ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (từ năm 2008 đến năm 2011), chịu trách nhiệm trực tiếp việc chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư, chuyển nhượng quyền đầu tư dự án, việc quyê’t định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất, giá trị công trình xây dựng trên đất, giá thuê đất và chấp thuận giao đất, cho thuê đất trái quy định của pha’p luật, gây hậu quả rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, chịu trách nhiệm trực tiếp ký quyê’t định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái pha’p luật; tạo điều kiện để một số cá nhân chuyển nhượng dự án trái quy định của pha’p luật, gây hậu quả rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g.

Ông Trần Trọng Tuấn, nguyên Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng thẩm định của Thành phố, chịu trách nhiệm trực tiếp thẩm định, ký tờ trình và tham mưu cho ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND Thành phố ký quyê’t định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái quy định của pha’p luật, gây hậu quả rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g.

Theo Ban Bí thư, vι ρнâ.м của các cá nhân nêu trên là rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, làm t.h.i.e.t h.a.i, thất thoát rất lớn tài sản nhà nước và đã bị x,ử lý h.i`.n.h s.ư., làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền TP.Hà Nội, TP.HCM và cá nhân, gây bức xúc trong xã hội, phải được xem xét thi hành k.ỷ l.u.ậ.t nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Từ đó, Ban Bí thư quyê’t định k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn.

https://plo.vn/thoi-su/khai-tru-ra-khoi-dang-2-cuu-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-1008829.html