Mời thầy về cúng cho người thân đã мấᴛ, cả nhà không biết nên khóc hay nên cười
2:17 pm

Đến ngày cũng cho người thân đã khuất nhưng khi sư thầy vừa cất giọng lên, tất cả người thân đều quay đầu lại khi không biết thầy đang khóc hay đang cười để có thể làm cho đúng. Dù là đám ма nhưng không thể nhịn cười với thầy

Ảnh cắt từ clip

Cả nhà nhìn nhau không biết thầy đang cúng cái gì

Cúng kiểu gì mà như cười thế nhỉ

Nhiều cháu phía sau bật cười

Không biết thầy đang cúng cái gì mà nhập tâm thế

Nguồn : https://congdongvietnam365.com/moi-thay-ve-cung-cho-nguoi-than-da-ca-nha-khong-biet-nen-khoc-hay-nen-cuoi-229176.html