Mỹ chấm dứt phụ thuộc TQ một lần và mãi mãi: Câu nói ghê rợn của TT Trump hứa hẹn cuộc chiến mãnh liệt?
6:07 pm

Tổng thống Trump nói “Chúng ta sẽ đưa Mỹ trở thành một siêu cường sản xuất của thế giới, đồng thời chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc một lần và mãi mãi. Dù tách rời với nền kinh tế Trung Quốc hay thực hiện những biện pháp thuế quan quy mô như tôi đang làm hiện nay, chúng ta sẽ chấm dứt phụ thuộc vào Trung quốc bởi chúng ta không thể dựa vào quốc gia này”.

Phát biểu này cho thấy Mỹ đã không còn tin tưởng vào sự phục thiện của Bắc Kinh và đường lối của Mỹ sẽ là không khoan nhượng nữa.

Như thế cũng có nghĩa các kết quả đàm phán thương mại vừa qua cũng sẽ bị hủy bỏ nếu ông tiếp tục ở Nhà Trắng một nhiệm kỳ nữa.

Cách thức để thực hiện việc tách rời như ông nói là, ngoài áp thuế nặng nề lên các doanh nghiệp Trung Quốc, thì còn gây sức ép để doanh nghiệp Mỹ rời bỏ thị trường này.

Như vậy chúng ta hình dung, nếu theo lộ trình này thì trong 4 năm nữa, bức tranh ảm đạm nhất là Trung Quốc sẽ không còn giao thương với Mỹ trên mọi lĩnh vực kinh tế và doanh nghiệp Mỹ cũng hoàn toàn vắng bóng trên đất Trung Quốc.

Nhưng không chỉ có vậy. Các doanh nghiệp của các nước khác nếu có làm ăn với Mỹ hoặc sử dụng công nghệ Mỹ cũng sẽ phải rời khỏi Trung Quốc nếu không muốn bị trừng phạt nặng nề.

Nền kinh tế Trung Quốc sẽ như thế nào nếu rơi vào tình cảnh đó? Tôi tin là sẽ vô cùng bi đát.

Nguồn: http://quangtritv.vn/tin-tuc-n15379/trump-my-se-cham-dut-phu-thuoc-vao-trung-quoc-1-lan-va-mai-mai.html