N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼G̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼.̼i̼.̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼.̼u̼y̼ ̼c̼.̼ơ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼ì̼.̼n̼h̼
6:22 am

ᴛʜᴇᴏ ᴛs. ʟᴜậᴛ sư ᴄườɴɢ, ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ đóɴɢ đɪɴʜ ᴠàᴏ đầᴜ ʙé ᴀ. ᴄủᴀ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴜʏêɴ ʟà ᴠô ᴄùɴɢ ᴛàɴ ɴʜẫɴ, ᴍấᴛ ᴛíɴʜ ɴɢườɪ ɴêɴ ʏ sẽ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà ᴛ.ử ʜ.ì.ɴ.ʜ.

ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ᴍặᴛ áɴ ᴛ.ử ʜ.ì.ɴ.ʜ ?

ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟷, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴜʏêɴ (𝟹𝟶 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú xã ᴛʜạᴄʜ ʜᴏà, ʜᴜʏệɴ ᴛʜạᴄʜ ᴛʜấᴛ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠề ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ “ɢ.ɪ.ế.ᴛ ɴɢườɪ”.

Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đầᴜ xáς địɴʜ ʜᴜʏêɴ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴋẻ đã đóɴɢ đɪɴʜ ᴠàᴏ đầᴜ ʙé Đ.ɴ.ᴀ. (𝟹 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú xã ᴄᴀɴʜ ɴậᴜ, ʜᴜʏệɴ ᴛʜạᴄʜ ᴛʜấᴛ).

ɴʜìɴ ɴʜậɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴅướɪ ɢóᴄ độ ᴘʜáᴘ ʟý, ᴛs. ʟᴜậᴛ sư Đặɴɢ ᴠăɴ ᴄườɴɢ – ᴛʀưởɴɢ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʟᴜậᴛ sư ᴄʜíɴʜ ᴘʜáᴘ (đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴘ ʜà ɴộɪ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ ᴛừ ᴘʜíᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠà ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʜì ʙé ᴀ. ᴛừɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ, ᴄó ʟầɴ ɴɢộ độᴄ ᴛʜᴜốᴄ ᴛʀừ sâᴜ, ʟầɴ ɢãʏ ᴛᴀʏ, ʟầɴ ᴄó ᴅị ᴠậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍũɪ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ʙụɴɢ.

ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ʙé ɴʜư ᴠậʏ đềᴜ ʟà ᴅᴏ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ʜᴜʏêɴ ɢâʏ ʀᴀ ᴛʜì đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ đã íᴛ ɴʜấᴛ 𝟺 ʟầɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴠà sẽ ʙị xử ʟý ᴠề ɴʜɪềᴜ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ. ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà “ᴛ.ử ʜ.ì.ɴ.ʜ”.

“ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sẽ ʟàᴍ ʀõ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɴàʏ để xáς địɴʜ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ éᴘ ᴄʜáᴜ ʙé ᴜốɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴅɪệᴛ ᴄỏ, ᴛʜᴜốᴄ ᴛʀừ sâᴜ, ʙóᴘ ᴄổ ᴄʜáᴜ để đưᴀ đɪɴʜ ᴠíᴛ ᴠàᴏ ᴍɪệɴɢ, ᴠà đóɴɢ đɪɴʜ ᴠàᴏ đầᴜ ᴄʜáᴜ ʙé ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴋếᴛ ǫᴜả xáς ᴍɪɴʜ xáς địɴʜ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ʟà đúɴɢ, ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ɴàʏ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴅấᴜ ᴠếᴛ để ʟạɪ ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ, ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴄʜứɴɢ ᴠà số ʟầɴ ᴄʜáᴜ ʙé ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ, ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀị ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛʜì ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sẽ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ᴠà ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ᴠề ɴʜɪềᴜ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴛộɪ “ɢ.ɪ.ế.ᴛ ɴɢườɪ” ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 𝟷 đɪềᴜ 𝟷𝟸𝟹 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, ᴛộɪ “ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ” ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 𝟷𝟹𝟺 ʙʟʜs ᴠà ᴛộɪ “ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ” ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 𝟷𝟺𝟶 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ 𝟸𝟶𝟷𝟻….”, ᴛs. ʟᴜậᴛ sư ᴄườɴɢ ɴóɪ.

ɴɢʜɪ ᴠấɴ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ ᴍẹ ᴅùɴɢ đɪɴʜ ‘ɴ.ʜ.ụ.ᴄ ʜìɴʜ’ ʙé ɢáɪ 𝟹 ᴛᴜổɪ

ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư ᴄườɴɢ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sẽ ʟàᴍ ʀõ số ʟầɴ ᴠà ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xâᴍ ᴘʜạᴍ ᴛớɪ ᴛʜâɴ ᴛʜể đốɪ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ʙé.

ᴠà ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʜì ᴄó 𝟺 ʟầɴ ʜắɴ đ-á-ɴ-ʜ đậᴘ, ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ʜạ ᴄʜáᴜ ʙé ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɴʜữɴɢ ʟầɴ ᴄó ᴛʜể xử ʟý ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ᴠề ᴛộɪ “ɢ.ɪ.ế.ᴛ ɴɢườɪ” ɴʜư ʟầɴ ʏ ᴘʜᴀ ᴛʜᴜốᴄ ᴅɪệᴛ ᴄỏ ᴠàᴏ ᴄʜᴀɪ ɴướᴄ để ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ ᴜốɴɢ; ʟầɴ đốɪ ᴛượɴɢ ʙóᴘ ᴄổ ɴʜéᴛ đɪɴʜ ᴠíᴛ ᴠàᴏ ᴍɪệɴɢ ᴄʜáᴜ ʙé ᴠà ʟầɴ ɢầɴ đâʏ ʟà đóɴɢ ɴʜɪềᴜ đɪɴʜ ᴠàᴏ đầᴜ ᴄʜáᴜ ʙé.

ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ɴàʏ đềᴜ ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ đếɴ ᴄ.ʜ.ế.ᴛ ɴɢườɪ, đốɪ ᴛượɴɢ ᴄố ý ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ, ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ʜᴏặᴄ ʙỏ ᴍặᴄ ʜậᴜ ǫᴜả ᴄ.ʜ.ế.ᴛ ɴɢườɪ xảʏ ʀᴀ, ᴄʜáᴜ ʙé ᴋʜôɴɢ ᴄ.ʜ.ế.ᴛ ʟà ᴅᴏ đượᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ.

ʙởɪ ᴠậʏ đâʏ ʟà ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ, ᴄó ᴛʜể ᴛướᴄ đᴏạᴛ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ, ʟà ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ɢ.ɪ.ế.ᴛ ɴɢườɪ, đốɪ ᴛượɴɢ sẽ ʙị xử ʟý ᴠề ᴛộɪ “ɢ.ɪ.ế.ᴛ ɴɢườɪ” ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 𝟷, Đɪềᴜ 𝟷𝟸𝟹 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻 ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ địɴʜ ᴋʜᴜɴɢ ᴛăɴɢ ɴặɴɢ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ʟà ᴄó ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ᴄôɴ đồ, ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅướɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ đếɴ ᴄùɴɢ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴍᴀɴ ʀợ… ɴêɴ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ sẽ ʟà ᴘʜạᴛ ᴛù ᴛừ 𝟷𝟸 ɴăᴍ đếɴ 𝟸𝟶 ɴăᴍ, ᴛù ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜâɴ ʜᴏặᴄ ᴛ.ử ʜ.ì.ɴ.ʜ.

ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴʜà ᴛʀọ ʜᴜʏêɴ ᴠà ɴɢườɪ ᴛìɴʜ sɪɴʜ sốɴɢ.

“Đốɪ ᴠớɪ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ᴛàɴ ɴʜẫɴ, ᴍấᴛ ᴛíɴʜ ɴɢườɪ ɴʜư ᴠậʏ ᴛʜì đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ sẽ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà ᴛ.ử ʜ.ì.ɴ.ʜ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴠớɪ ʟầɴ đốɪ ᴛượɴɢ đáɴʜ ɢãʏ ᴛᴀʏ ᴄʜáᴜ ʙé ᴛʜì ʀɪêɴɢ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ɴàʏ đốɪ ᴛượɴɢ sẽ ʙị xử ʟý ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ᴠề ᴛộɪ “ố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 𝟷𝟹𝟺 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, ᴍứᴄ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄụ ᴛʜể sẽ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ ᴛỷ ʟệ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ʙé ᴅᴏ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ɢâʏ ʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ…”, ᴛs. ʟᴜậᴛ sư ᴄườɴɢ ɴʜậɴ địɴʜ.

ᴛs.ʟs ᴄườɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ɴʜữɴɢ ʟầɴ ᴋʜáᴄ ʜᴜʏêɴ đ-á-ɴ-ʜ đậᴘ, ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ʜạ ᴄʜáᴜ ʙé ᴍà ᴋʜôɴɢ ɢâʏ ʀᴀ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ɴʜưɴɢ ɢâʏ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ ɴề đếɴ ᴛâᴍ ʟý, đờɪ sốɴɢ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ʙé ᴛʜì ɴʜữɴɢ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ɴàʏ sẽ ʙị xử ʟý ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ᴠề ᴛộɪ “ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ” ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 𝟷𝟺𝟶 ʙʟʜs ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻 ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴍỗɪ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʙị xử ʟý ᴍộᴛ ʟầɴ.

ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ɴàᴏ ᴛʜỏᴀ ᴍãɴ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴛộɪ “ɢ.ɪ.ế.ᴛ ɴɢườɪ” ᴛʜì sẽ xử ʟý ᴠề ᴛộɪ “ɢ.ɪ.ế.ᴛ ɴɢườɪ”, ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ɴàᴏ ᴛʜỏᴀ ᴍãɴ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴛộɪ “ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ” ᴛʜì sẽ xử ʟý ᴠề ᴛộɪ “ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ”. ᴄòɴ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴠɪ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴍà ᴛʜỏᴀ ᴍãɴ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄấᴜ ᴛʜ-ὰ-ɴ-ʜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ độᴄ ʟậᴘ ᴛʜì sẽ xử ʟý ᴛʜêᴍ ᴠề ᴛộɪ “ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ”.

ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ʙị ᴋếᴛ áɴ ᴛʜᴇᴏ ɴʜɪềᴜ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ɴêᴜ ᴛʀêɴ ᴍà ᴄó ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà ᴛ.ử ʜ.ì.ɴ.ʜ ᴛʜì ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴍà đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ᴘʜảɪ ᴄʜấᴘ ʜ-ὰ-ɴ-ʜ ʟà ᴛ.ử ʜ.ì.ɴ.ʜ.

ɴếᴜ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà ᴛù ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜâɴ ᴛʜì ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄʜᴜɴɢ sẽ ʟà ᴛù ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜâɴ. ɴếᴜ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà ᴛù ᴄó ᴛʜờɪ ʜạɴ ᴛʜì ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá 𝟹𝟶 ɴăᴍ ᴛù.

Theo https://soha.vn/ga-nguoi-tinh-dong-dinh-vao-dau-be-gai-3-tuoi-doi-dien-an-tu-hinh-20220120153925575.htm