Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam Thu Hồi 110.000 Cuốn SGK Để In Lại: Thiệt Hại Này Ai Chịu?
11:10 am

NXB Giáo dục Việt Nam đã thu hồi để sửa chữa 110.000 cuốn đồng thời, hủy và in lại 38.000 cuốn sách Khoa học tự nhiên 6 của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Ngày 15/3, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1614/VPCP-KGVX thông tin ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về báo cáo các vấn đề theo kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng nêu của Bộ GDĐT tại văn bản số 228/BC-BGDĐT đề ngày 07/3/2022.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách; rà soát, thực hiện các giải pha’p khắc phục hạn chế về các vấn đề Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nêu theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pha’p luật và thông tin tới đại biểu, các cơ quan liên quan biết.

Khẩn trương ban hành chiê’n lược tổng thể, kế hoạch hành động của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình d.ị.ch C.o.v.i.d-19 trước ngày 31/3/2022.

Ba’m sa’t tình hình d.ị.ch ở các nhà trường; phối hợp c.h.ặ.t chẽ với Bộ Y tế kịp thời cập nhật và tổ chức thực hiện nhất quán các quy trình, hướng dẫn trong tổ chức dạy và học. Chủ động phòng, chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình “sóng và máy tính cho em”; xem xét, quyê’t định về việc cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập theo Nghị quyê’t số 11/NQ-CP…

Trước đó, ngày 11/11/2021, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng) đã gửi câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến một số bài học thiếu tính khoa học, tính giáo dục trong các bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ảnh: nguồn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ngày 12/01/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 104/BGĐT-GDTrH trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo k.i.n.h h.o.à.n.g giá thời gian qua, khi sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được đưa vào sử dụng, có ý kiến phản ánh về một số vấn đề liên quan đến nội dung và ngữ liệu sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản yêu cầu các nhà xuất bản và tác giả chủ động nghiên cứu các ý kiến phản ánh, tổ chức rà soát toàn bộ các sách giáo khoa, báo cáo về Bộ các nội dung đề nghị chỉnh sửa theo quy định. Thực hiện chỉ đạo trên, các nhà xuất bản có sách giáo khoa được phê duyệt đã nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Các nhà xuất bản có sách giáo khoa được phê duyệt đã thực hiện các bước cụ thể như: Tác giả tự rà soát; tiếp thu các ý kiến phản biện, góp ý và đề xuất phương án điều chỉnh; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập Hội đồng khoa học k.i.n.h h.o.à.n.g giá các đề xuất của tác giả và thống nhất phương án điều chỉnh báo cáo giám đốc nhà xuất bản phê duyệt phương án điều chỉnh; tổ chức thiết kế các bản mẫu (bản bông) đối với các nội dung đề xuất điều chỉnh; tổ chức lấy ý kiến phản biện các chuyên gia, giáo viên, cán bộ quản lý theo hình thức phù hợp và có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất điều chỉnh một số nội dung trong sách giáo khoa.

Khi tiếp nhận báo cáo của các nhà xuất bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa rà soát, kiểm tra và có kết luận cụ thể các nội dung theo phản ánh.

Điều đáng nói là trong trả lời chất vấn về việc chậm x,ử lý sai sót liên quan đến sách giáo khoa Tiếng Việt 1, Tiếng Việt 2 và Ngữ văn 6 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà dư luận, báo chí phản ánh thì Bộ Giáo dục và Đào tạo lại viện dẫn các công văn đã ban hành từ năm 2020 về việc điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách khác (Công văn số 5240/BGDĐT-GDTH ngày 3/12/2020).

Đối với sách giáo khoa Khoa học tự nhiên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngay sau khi nhận được góp ý của một số chuyên gia, nhà khoa học, Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hội đồng thẩm định sách giáo khoa của môn học đó kịp thời điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiếp thu, chỉnh sửa và hướng dẫn giáo viên lưu ý vấn đề này trong sách giáo viên Khoa học tự nhiên 6.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thông tin: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thu hồi để sửa chữa 110.000 cuốn đồng thời, hủy và in lại 38.000 cuốn sách Khoa học tự nhiên 6 của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống; rà soát, đính chính một số lỗi trong các sách giáo khoa Ngữ văn 6, Lịch sử và Địa lí 6 và một số môn học khác.