Ông Đoàn Ngọc Hải Trích Gần 200 Triệu Đồng Tiền Quỹ Vĩ Đồng Bào Để Mua Thịt Loại Ngon Nhất Cho Các Cháu Mầm Non Ở Các Huyện, Tỉnh Nghèo
2:31 pm

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, sẽ trích gần 200 triệu tiền trong quỹ Vì Đồng Bào để mua thịt cho các cháu mầm non nhân ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các huyện, tỉnh nghèo Hà Giang như sau:

1/ Trung tâm nuôi dạy trẻ Võ Hồng Sơn-tỉnh Quảng Ngãi 200kg thịt loại ngon nhất (24 triệu đồng).

2/ Một trường mầm non của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 200kg(24 triệu đồng).

3/

Một trường mầm non của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 200kg(24 triệu đồng).

5/ Bốn trường mầm non ở 4 xã đồng bào dân tộc J’Rai, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai mỗi trường 200kg (800kg-96 triệu đồng).