Ông Lê Vinh Danh bị cách chức hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng: Nhận lương hơn nửa tỷ/tháng, gây тнιệт нạι hàng chục tỷ cho trường
4:33 am

Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng Lê Vinh Danh nhận lương 550 triệu đồng mỗi tháng, gấp 20 lần giảng viên.

Ngày 23/10, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ của ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM, trong đó có việc cách chức ông Lê Vinh Danh.

Tại hội nghị, ông Vũ Minh Đức, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công bố quyết định cách chức hiệu trưởng đối với ông Lê Vinh Danh.

Nhiều vi phạm trong quá trình công tác

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng đã có nhiều vi phạm công tác Đảng và công tác quản lý tài chính, hành chính.

Về mặt Đảng, ông Danh ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy không đầy đủ, thẩm quyền của Ban Thường vụ vượt quá quy định, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng ủy, dẫn đến Đảng ủy có những vi phạm.

Trong công tác quản lý hành chính, ông Danh có nhiều vi phạm, như duyệt chi hơn 14 tỷ đồng không đúng quy định, sử dụng hơn 10 tỷ đồng tiền lãi từ nguồn cho vay của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trích lập các quỹ không đúng mục đích vay, không phản ánh đầy đủ thông tin trên sổ sách kế toán. Ông Danh còn chỉ đạo mua sắm tài sản gây тнιệт нạι cho trường 29 tỷ đồng.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Lê Vinh Danh đã ban hành hướng dẫn về quy trình đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản của trường không đúng quy định pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Việc thực hiện thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, đấu thầu, chỉ định thầu, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không đảm bảo quy hoạch, thầm quyền, thủ tục theo quy định.

Đặc biệt, việc chi trả lương, thu nhập cán bộ, giảng viên, nhân viên của ĐH Tôn Đức Thắng chưa đảm bảo công khai, minh bạch, có chênh lệch lớn trong phân phối thu nhập giữa hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng với các phó hiệu trưởng và phần lớn cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Lương bình quân tháng 9/2020 của nhà trường đối với viên chức giảng dạy là hơn 23,7 triệu đồng, lương bình quân của viên chức hành chính là hơn 22,5 triệu đồng. Còn lương bình quân của lao động giản đơn là hơn 13,4 triệu đồng.

Trong khi đó, lương tháng 9 của của ông Lê Vinh Danh là hơn 556 triệu đồng, trợ lý hiệu trưởng là hơn 255 triệu đồng, còn lương của người được giao phụ trách trường là hơn 72,7 triệu đồng.

TS Trần Trọng Đạo điều hành ĐH Tôn Đức Thắng

Chiều 23/10, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng công bố quyết định giao việc quản lý, điều hành ĐH Tôn Đức Thắng cho TS Trần Trọng Đạo – Phó hiệu trưởng nhà trường.

Ông Đạo sẽ quản lý, điều hành nhà trường cho đến khi hiệu trưởng nhiệm kỳ mới được công nhận theo quy định.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ quản lý ĐH Tôn Đức Thắng, TS Trần Trọng Đạo là người đại diện theo pháp luật, chủ tài khoản của nhà trường.

Ông Đạo được thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng theo quy chế tổ chức hoạt động của ĐH Tôn Đức Thắng và theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://tuoitre.vn/cach-chuc-hieu-truong-dh-ton-duc-thang-voi-ong-le-vinh-danh-20201023142308449.htm