PGS.TS Đào Duy Quát: “Hà Nội thiếu tượng đài, công trình điêu khắc nghìn tỷ là một thiếu sót lớn”
1:19 pm

“Hà Nội quá nghèo nàn các công trình văn hóa, nhất là các tượng đài, công trình điêu khắc danh nhân của Hà Nội và cả nước. Một số tượng đài chưa xứng tầm về nghệ thuật, chất liệu, vị trí bị kh.u.ấ.t lấp hoặc không được bảo quản, chưa pha’t huy được giá trị văn hóa”, vị giáo sư k.i.n.h h.o.à.n.g giá.

PGS.TS Đào Duy Quát k.i.n.h h.o.à.n.g giá vai trò của văn hóa chưa được chú trọng đúng mức. Ảnh: Sơn Hà.

Ngoài ra, kiến trúc các công trình dân dụng, nhà ở của thành phố ít thấy bóng dáng, dấu vết đặc trưng dân tộc, thậm chí còn lộn xộn.

“Du khách đến đây, người ta phải nhận ra Hà Nội ở cái gì? 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội được thể hiện ở đâu, trước hết phải là cảnh quan đô thị, sau đó là con người”, vị giáo sư nhìn nhận. Ông cho rằng Hà Nội cần cân nhắc chiê’n lược pha’t triển cảnh quan thực sự nghiêm túc và có đầu tư.

PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), cho rằng nhận thức của lãnh đạo, nhất là lãnh đạo quản lý về văn hóa còn hạn chế.

Việc thể chế hóa các văn bản pha’p quy, cơ chế chính sách pha’t triển văn hóa còn sơ sài. Ông k.i.n.h h.o.à.n.g giá cả nước trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, song thành tựu văn hóa không tương xứng với các lĩnh vực khác.

“Đặc biệt, chúng ta thấy có những biểu hiện xuống cấp, sự s;u.y thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống không phải một số ít, mà một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên và nhân dân”, ông Quát nói.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Sơn Hà.

Ông Quát đề xuất để Hà Nội pha’t triển văn hóa một cách toàn diện cần pha’t triển đầy đủ tất cả lĩnh vực: Chính trị – tư tưởng; đạo đức – lối sống; báo chí; xuất bản; di sản; văn hóa t.ô.n g.i.á.o. Ông nhấn mạnh TP cần một bộ tư lệnh chỉ đạo xuyên suốt pha’t triển văn hóa một cách toàn diện với người đứng đầu là Bí thư Thành ủy.

Tại hội thảo này, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn coi trọng và x.á.c định pha’t triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Bà cho biết Thành ủy, UBND Hà Nội chú trọng pha’t triển văn hóa Hà Nội trên cơ sở pha’t huy truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng, thành phố vì hòa bình, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Theo tin tức