Ra công điện khẩn, Thủ tướng yêu cầu địa phương sẵn sàng lập trạm y tế lưu động
4:00 am

Theo công điện, Ban chỉ đạo phòng chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 các tỉnh thành tiếp tục thực hiện nghiêm những giải pha’p phòng, chống d.ị.ch như xét nghiệm nhanh, cα’cн lÿ kịp thời, điều trị hiệu quả… gắn với việc khôi phục, pha’t triển kinh tế.


Thủ tướng yêu cầu các địa phương ứng phó với d.ị.ch b.ệ.n.h bùng pha’t – Ảnh: VGP

Văn phòng Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ ngành, Ban chỉ đạo phòng, chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 các tỉnh thành truyền đạt các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pha’p phòng, chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 vừa an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả d.ị.ch, vừa phục hồi pha’t triển kinh tế.

Trong đó, Ban chỉ đạo phòng, chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyê’t 128 về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả d.ị.ch C.o.v.i.d-19”.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng, chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 các cấp chuẩn bị phương án, kịch bản phòng, chống d.ị.ch trên địa bàn linh hoạt, khoa học, hiệu quả; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pha’p phòng, chống d.ị.ch như xét nghiệm nhanh, cα’cн lÿ kịp thời, điều trị hiệu quả… gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, pha’t triển kinh tế – xã hội.

Các địa phương chỉ đạo nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi d.ị.ch bùng pha’t, địa bàn d.ị.ch phức tạp; tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ να¢¢ιиє.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế thực hiện phân bổ khẩn trương số να¢¢ιиє đã tiếp nhận, chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm να¢¢ιиє ngay khi nhận được, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ các địa phương tiêm να¢¢ιиє nhanh nhất có thể.

Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống d.ị.ch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại b.ệ.n.h viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe… yêu cầu thực hiện nghiêm antoancovid.

Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm να¢¢ιиє mà lơ là, chủ quan; x,ử lý nghiêm vι ρнâ.м về phòng, chống d.ị.ch.

Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định.