Tập đoàn EVN, Bộ Công Thương thời ông Trần Tuấn Anh có vi phạm gì?
3:17 am

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 – 2021 (thời của nguyên Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, hiện là Trưởng Ban Kinh tế Trung ương) có một số vι ρнâ.м, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng ‘điểm mặt, gọi tên’ Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch EVN.

Trung ương k.ỷ l.u.ậ.t Cảnh cáo Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020 và ôngNguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn.

Bộ Công Thương nhiệm kỳ qua có vι ρнâ.м gì?

Như Sputnik đã thông tin, từ 28 đến 30/9/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 7 lần này, ngoài việc tiến hành k.ỷ l.u.ậ.t loạt nguyên lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh s.á.t Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề cập đến một số vι ρнâ.м của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sau khi xem xét kết quả gia’m sa’t một số tổ chức đảng và đảng viên, bên cạnh những ưu điểm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy rằng, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vι ρнâ.м, khuyết điểm, hạn chế.

Cụ thể là trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ; trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thể chế, chính sách, ban hành một số văn bản không đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pha’p luật, có nội dung không phù hợp.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 được x.á.c định đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, để xảy ra nhiều vι ρнâ.м, khuyết điểm trong tham mưu, thực hiện bổ sung quy hoạch, quản lý pha’t triển năng lượng điện, nhất là các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện nhỏ và vừa; trong xây dựng cơ chế, chính sách về giá điện, giá xăng dầu.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được gia’m sa’t nêu trên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vι ρнâ.м, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 là đồng chí Trần Tuấn Anh. Đầu tháng 2/2021, ông Trần Tuấn Anh đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch EVN “có khuyết điểm”

Đáng chú ý, tại thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nêu ra một số tồn tại, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương x.á.c định, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch EVN có vι ρнâ.м, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn cũng như đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch EVN đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, gia’m sa’t, để xảy ra vι ρнâ.м trong công tác cán bộ, đầu tư tài chính, đầu tư xây dựng, cổ phần hóa, thoái vốn, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước trong việc mua điện mặt trời mái nhà.

“Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được gia’m sa’t nêu trên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vι ρнâ.м, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương”, thông cáo nêu rõ.Được biết, ông Dương Quang Thành hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Cảnh cáo Đảng ủy Sở TN&MT Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020 và ông Nguyễn Hữu Chiến

Thông cáo tại kỳ họp thứ 7 cũng cho thấy, qua xem xét, giải quyê’t khiếu nại k.ỷ l.u.ậ.t đảng của một đảng viên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, UBKT Trung ương nhận thấy một số vấn đề.

Thứ nhất, Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, gia’m sa’t, để xảy ra vι ρнâ.м n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g trong thực hiện các Dự án x,ử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hoá chất ḃảǿ ᶌệ thực vật; nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt bị k.ỷ l.u.ậ.t, một số bị x,ử lý h.i`.n.h s.ư..

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu về vι ρнâ.м, khuyết điểm của Đảng ủy, chịu trách nhiệm trực tiếp về những vι ρнâ.м, khuyết điểm trong việc ký các hợp đồng, quyê’t định thực hiện Dự án, để cấp dưới làm trái quy định của Đảng và pha’p luật Nhà nước.

“Những vι ρнâ.м nêu trên đã làm t.h.i.e.t h.a.i cho ngân sách Nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền ở tỉnh Lạng Sơn xem xét, x,ử lý nghiêm minh”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ.Sau khi xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vι ρнâ.м cũng như căn cứ quy định của Đảng về x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t tổ chức đảng và đảng viên vι ρнâ.м, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyê’t định thi hành k.ỷ l.u.ậ.t Cảnh cáo Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020 và cá nhân ông Nguyễn Hữu Chiến.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước rút kinh nghiệm

Cũng tại kỳ họp này, các đồng chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng tiến hành xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, gia’m sa’t và thi hành k.ỷ l.u.ậ.t trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước.

Cơ quan này nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng nêu trên còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, gia’m sa’t, thi hành k.ỷ l.u.ậ.t trong Đảng.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyê’t khiếu nại k.ỷ l.u.ậ.t đảng và quyê’t định một số nội dung q.u.a.n t.r.ọ.n.g khác.

Nguồn: https://thanhnien.vn/uy-ban-kiem-tra-t-u-yeu-cau-nhieu-to-chuc-dang-dang-vien-kiem-diem-nghiem-tuc-post1117034.html