Thanh tr.a “nhẹ” đã phát hiện gần 80.000 tỷ đồng, hơn 1.100 ha đất bị vi phạm
7:03 am

Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm trên 79.966 tỷ đồng, 1.168 ha đất trong 4 cuộc thanh tra lớn.

Trong Báo cáo trình Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tha.m nhũng 2019, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá, công cuộc phòng chống tha.m nhũng thời gian qua có những bước tiến mạnh, để lại d.ấu ấn tốt, được nhân dân đồng tình, đá.nh giá cao, được quốc tế ghi nhận.

Nhiều vụ án tha.m nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm được phát hiện, đi.ều tr.a, tru.y t.ố, x.ét x.ử nghiêm minh, đúng pháp luật.

Ông Khái nhấn mạnh nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tình hình tha.m nhũng từng bước được kiềm chế.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Thanh tra Chính phủ đã tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra, kiểm tra do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tha.m nhũng, Thủ tướng giao, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, như Thanh tra toàn diện Dự á.n mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên; Thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy thực hiện tái cơ cấu; Thanh tra về quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM; Thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà.

Tính riêng các cuộc thanh tra trên, Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm trên 79.966 tỷ đồng, 1.168 ha đất, kiến nghị thu hồi 38.142 tỷ đồng, 365 ha đất, x.ử lý khác 41.823 tỷ đồng, 804 ha đất.

Theo ông Khái, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tha.m nhũng, công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luậ.t về công khai, minh bạch được các bộ, ngành, địa phương rất quan tâm.

5.202 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh 40 đơn vị có vi phạm về công khai, minh bạch.

Trong 2.290 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, các Bộ, ngành, địa phương phát hiện 338 vụ việc, 413 người có vi phạm, x.ử lý kỷ luật 40 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 331 tỷ đồng.

Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, có 1.081.235 người kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, đạt tỷ lệ 99,9% số người phải kê khai.

Trong đó, có 46 người được xá.c minh tài sản, thu nhập. Trong số này có 10 trường hợp bị phát hiện vi phạm, tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Hiện 8 trường hợp đã bị x.ử lý kỷ luật, 2 trường hợp đang xem x.ét x.ử lý kỷ luật.

Theo ông Khái, trong quá trình kiểm tra thực hiện quy tắc ứng x.ử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại 2.799 cơ quan, tổ chức, đơn vị, 159 trường hợp vi phạm đã bị x.ử lý. 8 người nộp lại quà tặng cho đơn vị với giá trị quà tặng là 116 triệu đồng.

42 người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tha.m nhũng, trong đó có 4 người bị x.ử lý hình sự, 38 người bị kỷ luật hành chính.

Về kết quả phát hiện và x.ử lý tha.m nhũng qua hoạt động công tác thanh tra, giải quyết khi.ếu n.ại, t.ố c.áo và tự kiểm tra nội bộ, Thanh tra Chính phủ cho biết đã phát hiện 70 vụ tha.m nhũng, giảm 23 vụ so với 2018; 89 người có hành vi liên quan đến tha.m nhũng, trong đó, cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 47 vụ, 72 người có hành vi liên quan đến tha.m nhũng.

Nguồn: https://vtc.vn/phat-hien-vi-pham-gan-80000-ty-dong-trong-4-cuoc-tranh-tra-ar548010.html