Thủ tướng: Không để tình trạng “nhân tài như lá rụng mùa thu”
3:47 am

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Ứng dụng thành quả công nghệ, có chính sách thu hút người tài

Chiều 10/11, phát biểu tại thảo luận tổ góp ý xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý tập trung vào xây dựng và phát triển con người, chính sách đoàn kết, cơ chế giám sát thúc đẩy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nêu gương, đi đầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, văn kiện Đại hội Đảng cần có sự đổi mới một cách toàn diện trong đó có việc đổi mới hệ thống thể chế

Về đổi mới, phải ứng dụng thành quả cách mạng công nghệ, văn minh loài người, cởi trói cho các cấp, các ngành. Những vấn đề lớn như vậy Chính phủ phải trình, báo cáo Quốc hội để cơ quan dân cử tham gia đóng góp, có thể chế giám sát. Vai trò của các cơ quan dân cử, của Quốc hội rất quan trọng.

“Người làm chính quyền không thể không thông qua cơ quan giám sát. “Một mình một ngựa” không ổn đâu. Chính vì vậy mới có cơ chế báo cáo định kỳ và lấy phiếu tín nhiệm trước Quốc hội”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội Đảng xác định mục tiêu đến 2045, nước ta là nước phát triển, có thu nhập cao. Đây không phải mục tiêu đơn giản nếu ta không có ý chí, quyết tâm.

“Mục tiêu cao như vậy, tăng trưởng cao như vậy thì tính khả thi thế nào?”, Thủ tướng đặt vấn đề và dẫn chứng, ta không còn những vùng rừng núi chưa khai thác nhưng còn rất nhiều tiềm lực quan trọng về văn hóa – xã hội, khoa học công nghệ.

Thủ tướng cho rằng, muốn có đột phá chiến lược, không thể tách rời vai trò của khoa học công nghệ. 5G, thương mại số, Chính phủ số, cần phải làm nhanh hơn nữa, vì các nước đã đi xa lắm rồi.

“Tôi kỳ vọng chúng ta phải đổi mới hơn nữa, đừng để thông tin, quyết sách lạc hậu, không kịp thời. Phải năng động, quyết liệt và ý chí hơn, kết hợp với kinh nghiệm thế giới để phát triển”, Thủ tướng nói.

Về mục tiêu đến 2045, Việt Nam có 50% là thành phần trung lưu, tức có khoảng 50 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phát triển thời gian tới là phải thu hút người tài, không để tình trạng “nhân tài như lá rụng mùa thu” và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc

100 triệu dân cùng một ý chí

Thủ tướng nhấn mạnh, muốn xây dựng được đất nước giầu mạnh, thịnh vượng thì phải xóa bỏ cái cũ kỹ, văn hóa lạc hậu, nghi kị, thiếu đoàn kết, phải là “nhân chi sơ tính bản thiện chứ không phải nhân chi sơ tính cục bộ”, 100 triệu người là một ý chí.

Đảng đổi mới sát dân sát cơ sở, Chính phủ và Quốc hội điều hành thể chế tốt, tránh tình trạng “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Việc phân cấp cho địa phương là cần thiết, nhân lực và tài lực là rất lớn ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ này phải đổi mới mạnh mẽ trong cách làm, người tài, người giỏi, người đứng đầu bộ máy tốt phải được trọng dụng, xóa bỏ tính cục bộ địa phương.

Lấy ví dụ bổ nhiệm một ông Thứ trưởng nhưng không hề biết mặt, “nhìn vào những gì vị ấy làm được mà bổ nhiệm”, Thủ tướng cho rằng, thu hút nguồn lực thì nguồn lực con người rất quan trọng, các vấn đề mờ ám, tiêu cực, lợi ích nhóm trong chính sách và hành động cụ thể phải được xử lý nghiêm, ngăn chặn, không để tình trạng mù mờ, không rõ ràng, thiếu niềm tin. Chi bộ, đảng ủy cũng cần trong sáng hơn. Bí thư huyện ủy hay trưởng công an xã cũng phải trong sáng, sát dân hơn.

“Đảng viên mấy triệu người nếu tất cả làm gương thì chắc chắn sẽ thay đổi rất lớn, niềm tin rất cao”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lấy ví dụ về 2 địa phương Hải Phòng và Quảng Ninh tăng trưởng hơn 10%, Thủ tướng nhìn nhận, địa phương, dân tộc thịnh vượng, giàu có thì tất cả người dân phải được hưởng thụ.

“Những cực tăng trưởng như vậy rất quan trọng cần phải phát huy, nhân rộng ra để nâng cao uy tín của Việt Nam”, Thủ tướng nói.

https://www.baogiaothong.vn/thu-tuong-khong-de-tinh-trang-nhan-tai-nhu-la-rung-mua-thu-d485604.html