Thủ tướng kỷ luật nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi
12:52 pm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Căng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Căng, do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ngày 21/7, tại kỳ thứ 19, khóa XII, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Ngọc Căng để nghỉ hưu. Theo quy định của pháp luật, kết quả miễn nhiệm nêu trên được trình lên và Thủ tướng phê chuẩn.

Trước đó, tại kỳ họp 44, qua xem xét, giải quyết tố cáo đối, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Tại kỳ họp 45, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng.

Ông Trần Ngọc Căng, sinh ngày 20/9/1960, quê quán xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2014, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016 và tái cử chức vụ này ở nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành Nam

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-ky-luat-canh-cao-nguyen-chu-tich-tinh-quang-ngai-672391.html