Thủ tướng yêu cầu thu hồi 100% nhà ở công vụ sai mục đích, đối tượng
4:28 am

– Thu hồi 100% nhà ở công vụ giao, cho thuê sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, hết thời gian sử dụng theo quy định.

Khu nhà ở công vụ tại Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội – Ảnh: NAM TRẦN

Kiên quyết thu hồi tài sản sử dụng sai mục đích

Yêu cầu được Thủ tướng đưa ra trong chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021, ban hành ngày 31-12-2020.

Thủ tướng giao bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện.

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021, nêu rõ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, nhà ở công vụ phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng nhà công vụ, thu hồi 100% nhà ở công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng, hết thời gian sử dụng.

Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, các cơ sở nhà, đất, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Kiên quyết thu hồi tài sản sử dụng sai mục đích, tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doah, liên doanh, liên kết trong trường hợp được pháp luật cho phép. Kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết sai quy định.

Thủ tướng yêu cầu hạn chế dùng ngân sách mua ô tô công và thiết bị đắt tiền – Ảnh: B.N.

Hạn chế mua ôtô công đắt tiền

Đồng thời thực hiện mua sắm ôtô công theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Hạn chế mua ôtô công và trang thiết bị đắt tiền. Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán ôtô công, tổ chức sắp xếp xe công đúng tiêu chuẩn, định mức của Chính phủ.

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách. Hạn chế tối đa chi tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài, phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19.

Cắt giảm 100% chi tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng, trừ các công trình quan trọng quốc gia, dự án nhóm A.

Không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện.

BẢO NGỌC

NGuồn: https://tuoitre.vn/thu-tuong-thuc-giuc-thu-hoi-nha-o-cong-vu-dung-sai-muc-dich-doi-tuong-20210101112047814.htm#:~:text=TTO%20%2D%20Thu%20h%E1%BB%93i%20100%25%20nh%C3%A0,s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20theo%20quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh.&text=Y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20Th%E1%BB%A7%20t%C6%B0%E1%BB%9Bng,ng%C3%A0y%2031%2D12%2D2020.