Từ Nay Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Có Tên Gọi Là ĐH Bách Khoa Hà Nội
4:50 am

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyê’t định điều chuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thành ĐH Bách khoa Hà Nội. Để “đẩy” chữ “trường” ra khỏi tên gọi, đơn vị này chuẩn bị hàng năm trời trên nền tảng một trường ĐH lớn.

Ngày 2.12, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyê’t định số 1512/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thành ĐH Bách khoa Hà Nội.

Từ nay Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có tên gọi là ĐH Bách khoa Hà Nội – ảnh 1

Từ nay, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ là tên gọi chính thức của nơi trước đây vốn có tên gọi là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Theo đó, dù từ trường ĐH lên ĐH thì ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ GD-ĐT. ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trước đây theo quy định của luật Giáo dục ĐH năm 2012 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH năm 2018 (thường được gọi là luật 34) cùng quy định pha’p luật có liên quan.

Trong quyê’t định, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu quá trình tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, không gây thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng GD-ĐT quyê’t định thành lập Hội đồng ĐH, công nhận Chủ tịch Hội đồng và Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội.

Đây là trường ĐH đầu tiên chuyển từ trường ĐH lên ĐH sau khi luật 34 và nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện luật 34 có hiệu lực thi hành.

Được biết, để đẩy chữ “trường” ra khỏi tên gọi của mình, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã có hàng loạt công việc chuẩn bị, nhằm đảm bảo các điều kiện mà nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định, với những trường ĐH muốn “lên” ĐH.

Chẳng hạn, phải thành lập ít nhất 3 trường thuộc trường ĐH; hoặc có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp đối với trường ĐH công lập…