Tu.yên á.n 71 năm t.ù cho nhóm đ.ục két sắt UBND xã 𝚃𝚛𝚘̣̂𝚖 𝚌𝚊̆́𝚙 400 triệu đồng
4:49 am

Tu.yên á.n 71 năm t.ù cho nhóm đ.ục két sắt UBND xã 𝚃𝚛𝚘̣̂𝚖 𝚌𝚊̆́𝚙 400 triệu đồng
22 Tháng Một, 2021 – Leave a Comment

Thấy cán bộ xã Tam Giang, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đi nhận tiền lương về chưa kịp phát cho cán bộ và nhân viên trong xã, các đ𝚘̂́𝚒 𝚝𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 đã bàn nhau p.há két sắt lấy đi hơn 400 triệu đồng.

Sau 4 ngày 𝚡𝚎́𝚝 𝚡𝚞̛̉, chiều nay (21/1), 𝚃𝚘̀𝚊 𝚊́𝚗 Nhân dân huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã 𝚝𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚙𝚑𝚊̣𝚝 9 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚊𝚗 về t.ội 𝚃𝚛𝚘̣̂𝚖 𝚌𝚊̆́𝚙 tài sản.

Các đ𝚘̂́𝚒 𝚝𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 bị 𝚝𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚙𝚑𝚊̣𝚝 gồm: Hoàng Thập Nhất (SN 1998) 7 năm 6 tháng 𝚝𝚞̀ 𝚐𝚒𝚊𝚖; Trần Đức Kế (SN 1996) 9 năm 6 tháng 𝚝𝚞̀ 𝚐𝚒𝚊𝚖; Nguyễn Hữu Hóa (SN 1992), Nguyễn Kim Thuần (SN 1998) và Trần Anh Võ (SN 1983) mỗi 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚊́𝚘 10 năm 𝚝𝚞̀ 𝚐𝚒𝚊𝚖.

Dương Phương Nam (SN 1998), Trần Đình Thiện Phước (SN 1995) mỗi 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚊́𝚘 9 năm 𝚝𝚞̀ 𝚐𝚒𝚊𝚖; Đinh Lê Duẫn (SN 2001) và H’ Út mỗi 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚊́𝚘 7 năm 𝚝𝚞̀ 𝚐𝚒𝚊𝚖.

Trong số này có 8 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚊́𝚘 trú xã Ea Puk và xã Tam Giang – huyện Krông Năng, riêng 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚊́𝚘 H’ Út trú xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ.

Ngoài việc b.ị phạt 𝚝𝚞̀ 𝚐𝚒𝚊𝚖, 𝚃𝚘̀𝚊 𝚊́𝚗 còn buộc các 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚊́𝚘 đ𝚎̂̀𝚗 𝚋𝚞̀ số tiền hơn 400 triệu đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2018, Trần Anh Võ là cán bộ tư pháp, hộ tịch của xã Tam Giang đã thông tin cho Nhất biết việc thủ quỹ của xã Tam Giang sắp đi nhận tiền lương và phụ cấp tháng 12/2018 cho cán bộ, công nhân viên trong xã.

2 đ𝚘̂́𝚒 𝚝𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 Võ và Nhất lên kế hoạch 𝚃𝚛𝚘̣̂𝚖 số tiền này trong két sắt xã Tam Giang.

Đến ngày 11/12 /2018, Nhất rủ thêm Kế, Hóa, Thuần, Phước, Nam, Duẫn và H’Ut đến một quán cà phê tại xã Tam Giang bàn kế hoạch.

Cùng ngày Võ gọi điện báo cho Nhất biết tiền đã được đưa về UBND xã Tam Giang và đang trong két sắt.

Khoảng 22 giờ ngày 12/12 /2018, Nhất cùng H’Ut, Thuần, Nam, Duẫn, Phước, Kế, Hóa mang theo các dụng cụ như: búa, đục, kìm cộng lực, bao tay, xà beng, ba lô và được Võ đưa đến trụ sở xã Tam Giang.

Đến nơi cả nhóm dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa chính vào trong dùng xà beng cạy cửa phòng kế toán phá két sắt lấy số tiền hơn 400 triệu đồng.

Các đ𝚘̂́𝚒 𝚝𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 đã chia cho Võ, Nhất, H’Ut, Thuần, Kế, Hóa mỗi người được chia 50 triệu đồng; Duẫn, Nam và Phước mỗi người 30 triệu đồng; còn lại 10 triệu Nhất giữ để ăn nhậu.

Cuối tháng 10/2019, sau gần 1 năm điều tra Công an đã bắt giữ toàn bộ các đ𝚘̂́𝚒 𝚝𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 gây ra vụ án.

Tại 𝚙𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚘̀𝚊, các 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚊́𝚘 đều một mực chối tội riêng 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚊́𝚘 Nhất thành khẩn khai báo nên được giảm nhẹ 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚊̣𝚝.

Nguồn: http://netnews.vn/Tuyen-an-71-nam-tu-cho-nhom-du-thoi-su-1-0-2560243.html