Vụ sai phạm tuyển dụng 500 công chức, viên chức: Không thi lại
2:45 am

Hơn 500 công chức và viên chức ở Hà Tĩnh được tuyển dụng sai quy trình sẽ không phải thi lại mà chỉ nộp hồ sơ để tổ chức rà soát, sát hạch.

Cổng trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 21-12, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hũng đã ký công văn ban hành kế hoạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư.

Công văn này được chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh lý vào ngày hôm nay (21-12)- ngay sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

Theo đó, thay vì yêu cầu việc tổ chức tuyển dụng lại công chức phải hoàn thành trước ngày 31-12 thì tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức rà soát, sát hạch.

Công văn nêu: Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ về phương án khắc phục theo hình thức tuyển dụng không qua thi tuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức và phân cấp thẩm quyền thực hiện cho các sở, ngành, địa phương tại công văn số 6716 ngày 21-12, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư.

Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: có hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định của kế hoạch này; được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có bản nhận xét năm năm gần nhất đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt.

Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: theo quy định của Pháp Luật hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của vị trí tuyển dụng lại.

“Đối với các trường hợp được tuyển dụng vào cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa qua thi: thực hiện tuyển dụng bằng hình thức tuyển dụng không qua thi, thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch để tuyển dụng theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Công văn kết hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải khắc phục về quy trình, thủ tục tuyển dụng: lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của người đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức về việc trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, Pháp Luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và không thu hồi quyết định theo hướng dẫn số 2965 ngày 15-6 của Bộ Nội vụ”- công văn số 494 nêu.

Thời gian nhận hồ sơ đề nghị xem xét khắc phục sai phạm từ ngày 23-12 đến ngày 25-12. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Nguồn: plo